e-podróżnik.pl

e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data

Description

Oficjalna aplikacja mobilna serwisu internetowego e-podróżnik.pl

Aplikacja e-podróżnik.pl to baza rozkładów jazdy 600 polskich przewoźników (PKP, PKS, MPK i busy).

Aplikacja daje możliwość:
- wyszukiwania połączeń door-to-door (od adresu do adresu), łącząc komunikację miejską z międzymiastową,
- zakupu biletów jednorazowych na wybrane połączenia komunikacyjne, w tym biletów łączonych na połączenia z przesiadką (jedna transakcja = wiele biletów),
- nawigowania na mapie podczas podróży.

Wyszukiwanie door-to-door jest możliwe dla miast, których rozkłady jazdy komunikacji miejskiej dostępne są w aplikacji (Kraków, Poznań, Białystok, Szczecin, Lublin, Łódź, Katowice (GOP), Wrocław, Trójmiasto, Warszawa).

Aplikacja jest całkowicie darmowa, posiada pełną funkcjonalność serwisu w wersji webowej. Aplikacja posiada funkcję logowania, jednak wyszukiwanie połączeń oraz tabliczek przystankowych nie wymaga zakładania konta przez użytkownika. Aplikacja zapamiętuje ostatnie wyszukiwania, a także pozwala na zapisanie ulubionych tras. Profil użytkownika w aplikacji jest zintegrowany z jego profilem w serwisie internetowym.

Planuj podróże z aplikacją mobilną e-podróżnik.pl!

Słowa kluczowe: bilety, rozkład jazdy, PKS, PKP, MPK, busy, autobusy, kolej, komunikacja miejska, epodroznik.pl

Official Mobile Internet service e-podróżnik.pl

The e-podróżnik.pl is a database of timetables 600 Polish carriers (train, bus, MPK and vans).

The application allows you to:
- Search call door-to-door (from address to address), connecting with intercity public transport,
- Purchase single tickets for selected connections, including combined ticket for connecting flights (one transaction = number of tickets)
- Navigating the map while traveling.

Search door-to-door is possible for cities public transport timetables are available in the application (Krakow, Poznan, Bialystok, Szczecin, Lublin, Lodz, Katowice (GOP), Wrocław, Tricity, Warsaw).

The application is completely free, has full functionality of the service in the web version. The application has a login function, but the search of bus connections and plates do not require setting up an account by the user. The application remembers the last search, and also allows you to save your favorite routes. Profile of the application is integrated with its profile on the website.

Plan trips with mobile application e-podróżnik.pl!

Keywords: tickets, timetables, bus station, railway station, MPK, minibuses, buses, light rail, public transport, epodroznik.pl

What's new

1.0.5
- dodanie możliwości zapisywania tras do Ulubionych,
- dodanie historii ostatnio wyszukiwanych tras,
- wprowadzenie zmian wspierających sprzedaż biletów na kursach lokalnych,
- dodanie oznakowania biletów na połączenia lokalne kodami 2D i animacjami,
- poprawa błędów wykrytych w wersji 1.0.4

Revenue Estimate

Get downloads and revenue estimates for this app with a premium subscription to Intelligence.

Versions

1.0.5Jun 04, 2014Current version
-Dec 17, 2013Initial release

Average Ratings

All Versions - 4.4 - 4,773 ratings
(3,025)
(1,066)
(342)
(139)
(201)
Updated on Jul 17, 2014

About

OS: 2.1 and up

Size: 3.7 MB

Category: Transportation

Content Rating: Low Maturity

In-App Purchase: No

Installs: 100,000 - 500,000

App ID:  com.inno.epodroznik.android  [Copy]