e-podróżnik.pl

e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data e-podróżnik.pl - Android Mobile Analytics and App Store Data

Description

Oficjalna aplikacja mobilna serwisu internetowego e-podróżnik.pl

Aplikacja e-podróżnik.pl to baza rozkładów jazdy blisko 600 polskich przewoźników (PKP, PKS, MPK i busy).

Aplikacja daje możliwość:
- wyszukiwania połączeń door-to-door (od adresu do adresu), łącząc komunikację miejską z międzymiastową,
- zakupu biletów jednorazowych na wybrane połączenia komunikacyjne, w tym biletów łączonych na połączenia z przesiadką (jedna transakcja = wiele biletów),
- nawigowania na mapie podczas podróży.

Wyszukiwanie door-to-door jest możliwe dla miast, których rozkłady jazdy komunikacji miejskiej dostępne są w aplikacji (Kraków, Poznań, Białystok, Szczecin, Łódź, Katowice (GOP), Wrocław, Trójmiasto, Warszawa).

Aplikacja jest całkowicie darmowa, posiada pełną funkcjonalność serwisu w wersji webowej. Aplikacja posiada funkcję logowania, jednak wyszukiwanie połączeń oraz tabliczek przystankowych nie wymaga zakładania konta przez użytkownika. Profil użytkownika w aplikacji jest zintegrowany z jego profilem w serwisie internetowym.

Planuj podróże z aplikacją mobilną e-podróżnik.pl!

Słowa kluczowe: bilety, rozkład jazdy, PKS, PKP, MPK, busy, autobusy, kolej, komunikacja miejska, epodroznik.pl

Official Mobile App website e-podróżnik.pl

The e-podróżnik.pl is a database of schedules nearly 600 Polish carriers (train, bus, MPK and vans).

The application allows you to:
- Search call door-to-door (from address to address), connecting with intercity public transport,
- Purchase single tickets for selected connections, including combined ticket for connecting flights (one transaction = number of tickets)
- Navigating the map while traveling.

Search door-to-door is possible for cities public transport timetables are available in the application (Krakow, Poznan, Bialystok, Szczecin, Łódź, Katowice (GOP), Wrocław, Tricity, Warsaw).

The application is completely free, has full functionality of the service in the web version. The application has a login function, but the search of bus connections and plates do not require setting up an account by the user. Profile of the application is integrated with its profile on the website.

Plan trips with mobile application e-podróżnik.pl!

Keywords: tickets, timetables, bus station, railway station, MPK, minibuses, buses, light rail, public transport, epodroznik.pl

What's new

1.0.4
– usunięcie konieczności rejestracji – możliwość wyszukiwania połączeń oraz tabliczek przystankowych w aplikacji bez zakładania konta,
– uproszczenie procesu zakupu biletu – usunięcie konieczności uzupełniania całego formularza z danymi przed pierwszym zakupem biletu,
– poprawienie wyglądu stron banków oraz umożliwienie ich powiększania/pomniejszania (poprzez „szczypanie” ekranu lub użycie przycisków do powiększania),
– poprawa błędów wykrytych w wersji 1.0.3

Versions

1.0.4Feb 06, 2014Current version
-Dec 17, 2013Initial release

Average Ratings

All Versions - 4.3 - 2,708 ratings
(1,669)
(609)
(217)
(75)
(138)
Updated on Apr 17, 2014

About

OS: 2.1 and up

Size: 3.0 MB

Category: Transportation

Content Rating: Low Maturity

In-App Purchase: No

Installs: 100,000 - 500,000

App ID:  com.inno.epodroznik.android  [Copy]