ปฏิทินไทย 2557 / 2558

ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data

Description

ปฎิทิน ประเทศไทย พ.ศ 2557 / 2558 พร้อมแสดงวันหยุดราชการ วันสำคัญ วันสำคัญทางศาสนา และวันพระ
(เวอร์ชั่น ซ่อนโฆษณา ราคา 35.- จากลิงค์นี้ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaiger.pgcalendar01m )
- แสดงทั้ง 12 เดือน
- สามารถแตะ เพื่อขยายเดือนที่ต้องการได้ พร้อมแสดงวันหยุด และวันพระ
- คล้ายปฎิทิน ในกระเป๋าสตางค์
- ใช้งานง่ายไม่ซํบซ้อน
- กดปุ่ม Hide เพื่อซ่อนโฆษณา
- มีลิงค์ไปยังคำสอน ธรรมะ, proverb
- วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน วันสารทจีน วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา
TAG: ฟรีปฎิทิน, 2557, 2558, 57, 58, 2014, 2015, free calendarCalendar Thailand Since 2557/2558, showing a major public holidays holy days and holy days.
(Version Hide Ads Price 35. - From this link https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaiger.pgcalendar01m).
- Show all 12 months
- Can tap to expand to the desired month. And provides holidays and holy days.
- Similar to the calendar on the wallet.
- Easy to use No Sunshine tab stack.
- Hide button to hide ads.
- Include a link to the seminary, proverb.
- New Year's Day, Chinese New Year festival, Chinese Buddhist Vesak Day.
TAG: Free Calendar, 2557, 2558, 57, 58, 2014, 2015, free calendar.

What's new

10/10/2556 - แก้ไข วันที่ปัจจุบันแสดงไม่ตรง ในกรณีที่หน้าจอเป็นภาษาไทย
- เพิ่มข้อความ วันนี้วันพระ และ พรุ่งนี้วันพระ ที่หน้าจอ
26/10/2556 เพิ่มวันสำคัญเช่น วันลอยกระทง วันตรุษจีน และ วันพระ พ.ศ. 2557
- ปรับความคมชัดตัวอักษร
02/01/2557 แก้คำสะกดผิด ปรับรูปแบบปุ่ม
11/02/2557 เพิ่มวันพืชมงคล ปรับสีวันปัจจุบัน
31/03/2557 - เปลี่ยนวิธีการโฆษณาใหม่ เพิ่มวันหยุด พ.ศ. 2558
14/04/2557 - ปรับให้โฆษณา สามารถ คลิกได้
6/08/2557 - ปรับให้เปิดปิด การสั่น และเสียงได้

Revenue Estimate

Get downloads and revenue estimates for this app with a premium subscription to Intelligence.

Versions

1.8.0Aug 06, 2014Current version
-May 01, 2013Initial release

Average Ratings

All Versions - 4.0 - 2,221 ratings
(1,072)
(548)
(363)
(107)
(131)
Updated on Sep 18, 2014

About

OS: 2.3 and up

Size: 959.0 KB

Category: Travel & Local

Content Rating: Everyone

In-App Purchase: No

Installs: 100,000 - 500,000

App ID:  com.thaiger.pgcalendar01  [Copy]