ปฏิทินไทย 2557 / 2558

ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data
ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data
ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data
ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data
ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data
ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data
ปฏิทินไทย 2557 / 2558 - Android Mobile Analytics and App Store Data

Description

ปฎิทิน ประเทศไทย พ.ศ 2557 / 2558 พร้อมแสดงวันหยุดราชการ วันสำคัญ วันสำคัญทางศาสนา และวันพระ

What's new

31/03/2557 - เปลี่ยนวิธีการโฆษณาใหม่ เพิ่มวันหยุด พ.ศ. 2558
14/04/2557 - ปรับให้โฆษณา สามารถ คลิกได้
6/08/2557 - ปรับให้เปิดปิด การสั่น และเสียงได้
7/11/2557 - เพิ่มวันพระ 2558 และปรับการโฆษณา
12/11/2557 - เพิ่มความสามารถการบันทึก
24/11/2557 - ปรับการบันทึกให้บันทึกได้ถึง 7 รายการ และปรับตำแหน่งโฆษณา
3/12/2557 - แสดงวันพระที่หน้าแรก
9/12/2557 - ยกเลิกการโฆษณาในหน้าสมุดบันทึก
10/02/2558 - แก้ไข การแสดงวันที่ปัจจุบัน

Revenue Estimate

Get downloads and revenue estimates for this app with a premium subscription to Intelligence.

Versions

2.9.0Feb 10, 2015Current version
-May 01, 2013Initial release

Average Ratings

All Versions - 4.1 - 3,669 ratings
(1,814)
(923)
(544)
(184)
(204)
Updated on Apr 22, 2015

About

OS: 3.0 and up

Size: 1.6 MB

Category: Business

Content Rating: Everyone

In-App Purchase: No

Installs: 100,000 - 500,000

App ID: com.thaiger.pgcalendar01  [Copy]