World Quiz: Countries, Flags, Capitals FREE

 - iPhone Mobile Analytics and App Store Data
 - iPhone Mobile Analytics and App Store Data
 - iPhone Mobile Analytics and App Store Data
 - iPhone Mobile Analytics and App Store Data
 - iPhone Mobile Analytics and App Store Data
 - iPhone Mobile Analytics and App Store Data
 - iPhone Mobile Analytics and App Store Data
 - iPhone Mobile Analytics and App Store Data
 - iPhone Mobile Analytics and App Store Data
 - iPhone Mobile Analytics and App Store Data

Description

Available in languages: English / Polski / Français / Español / Deutsch

English / Polski

*** English ***

* Simple, fast, intuitive *
Perfect application for spending your free time or get some knowledge about the countries of the world.

* Game Center *
You can share your results, achievements and challenge friends.

* Many different games *
10 games with subcategories and adjustable difficulty level, so you have over 50 possibilities!

Quizzes (ABCD questions):
- maps
- flags
- capitals
- U.S. states

Write (guess all countries/states)
- by continent
- by letter
- all you know

* Continuous development *
If you have any idea what to change in app, send it to us. We'd certainly take your opinion into consideration.

*** Polski ***

Pierwsza taka gra dostępna w całości w języku polskim!

* Prosta, szybka i intuicyjna *
Aplikacja idealna do spędzania wolnego czasu lub zdobycia podstaw wiedzy na temat państw na świecie.

* Game Center *
Możesz dzielić się ze znajomymi każdym swoim wynikiem, osiągnięciem i rzucać im wyzwania pobicia Twojego rekordu.

* Wiele różnych rozgrywek *
10 gier z podkategoriami i poziomami trudności, co daje ponad 50 możliwości!

Quizy (pytania ABCD):
- mapy
- flagi
- stolice
- stany USA

Wypisywanie (wypisz wszystkie państwa/stany spełniające określony warunek):
- na danym kontynencie
- zaczynające się na daną literę
- wszystkie jakie znasz

* Ciągły rozwój *
Jeśli masz jakiś pomysł czego aplikacji brakuje, napisz do nas, a na pewno weźmiemy Twoje zdanie pod uwagę.

What's New

Version 2.0.1 (Sep 24, 2013)

bug fixes

Expand notes
Version 2.0.0 (Sep 17, 2013)

*** English ***
Thank you for all the suggestions! Most of them were used.

- Version adjusted for iPad
- 2 new quizzes
- Fresh new look
- New, more accurate maps
- Now you can zoom map
- Training mode
- Many other changes and improvements

*** Polski ***
Dziękuję za wszystkie propozycje zmian! Większość z nich została wykorzystana.

- Wersja dostosowana do iPada
- 2 nowe quizy
- Odświeżony wygląd
- Nowe, dokładniejsze mapy
- Możliwość powiększania map
- Tryb treningu
- Wiele innych zmian i usprawnień

Expand notes
Version 1.1.0 (Apr 23, 2013)

World Quiz now available in languages: English / Polski / Français / Español / Deutsch

*** English
- new quizzes and options
- improve maps in guessing mode

*** Polski
- nowe quizy i opcje
- poprawa map w trybie wypisywania

Expand notes
Version 1.0.0 (Apr 05, 2013)

Revenue Estimate

Get downloads and revenue estimates for this app with a premium subscription to Intelligence.

Versions

2.0.1Sep 24, 2013Current release
2.0.0Sep 17, 2013
1.1.0Apr 23, 2013
1.0.0Apr 05, 2013First tracked

Average Ratings (United States)More Countries

Current Version - 4.7 - 30 ratings
(22)
(6)
(2)
(0)
(0)
Updated on Jul 06, 2015
All Versions - 4.7 - 32 ratings
(24)
(6)
(2)
(0)
(0)
Updated on Jul 06, 2015

About

Game Center:

Compatibility: Universal

Category: Games

Updated: Jul 06, 2015

Version: 2.0.1

Size: 14.7 MB

Language: English, French, German, Polish, Spanish

Seller: Michal Majewski

Rating: Rated 4+

Family Sharing: Yes

Requirements: Requires iOS 6.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. This app is optimized for iPhone 5.

Bundle ID: com.majeski.worldquizfree

Supports Apple Watch: No

App ID:  628052020  [Copy]