Welcome to App Annie!
Here you can find everything there is to know about Sài Gòn Giải Phóng Thứ 7 and millions of other apps. Sign up for free and learn more about the apps you care about, competitor insights and what’s happening in the app industry.
Sài Gòn Giải Phóng Thứ 7
Publisher: LamViet Media
Rating: Not rated yet
Price: Free with In App Purchases
Compatibility: iPhone & iPad
App Rank History
Check out the download rank history for Sài Gòn Giải Phóng Thứ 7 in United States.
Rank History shows how popular Sài Gòn Giải Phóng Thứ 7 is in the iOS app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of Sài Gòn Giải Phóng Thứ 7 every hour of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - iPhone - United States
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.
Discover More After Free Registration!
Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.
App Description

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG – tờ báo thân quen của mọi người, mọi nhà

Là cơ quan của Đảng bộ thành phố, báo Sài Gòn Giải Phóng đã sớm xác định tôn chỉ: Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng sự nỗ lực của mình, chỉ trong một thời gian ngắn ra mắt bạn đọc, báo Sài Gòn Giải Phóng đã trở thành món ăn tinh thần của nhân dân thành phố, các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Không có văn bản chính thức, nhưng trong lòng người đọc ghi nhận đây là tờ báo của khu vực phía Nam.

Đi đôi với việc cải tiến nâng cao chất lượng nội dung thông tin, cải tiến trình bày làm đẹp hình thức báo, báo Sài Gòn Giải Phóng còn tăng thêm ấn phẩm của báo để đáp ứng yêu cầu mở rộng thông tin của bạn đọc.

Đến ngày 1-1-1991 tờ Tuần san Sài Gòn Giải Phóng Thứ Bảy, ấn phẩm cuối tuần của báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt bạn đọc thành phố và cả nước.

------------

Subscribe with these special offers

4 issues: $0.99 (one month)
3 months subscription (12 issues): $2.99
6 months subscription (24 issues): $4.99
12 months subscription (48 issues) : $9.99

– Payment will be charged to your iTunes Account at confirmation of purchase.
– Subscription automatically renews unless auto-renew is turned off at least 24-hours before the end of the current period.
– Account will be charged for renewal within 24-hours prior to the end of the current period, and identify the cost of the renewal.
– Subscriptions may be managed by the user and auto-renewal may be\ turned off by going to the user's Account Settings after purchase.
– No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period.
– Any unused portion of a free trial period, if offered, will be forfeited when the user purchases a subscription to that publication

gon free gon giai phong thu thú sai sai - chalisa tin tuc tin tức tuc tins tin tin tin newspaper newspapers newsstand news paper bao seven
App Store Optimization
What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.