สอบสาธิต1

发行商: AAQ-Team
评价: 还没有评级
价格: 2.99 USD

应用排名历史

查看 美国 中สอบสาธิต1 的下载量历史排名。
排名历史显示สอบสาธิต1在Google Play应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪สอบสาธิต1在不同国家、分类和设备上每一天的表现。
下载排名 - Google Play - 美国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

รวมแบบทดสอบเตรียมความพร้อมสำหรับ ป. 1 จำนวน 300 ข้อ
มีทั้งหมด 10 ชุด ชุดละ 30 ข้อ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ความรู้ทั่วไป ( ชุดที่ 1-7 )
เชาว์ปัญญา (ชุดที่ 8-9 )
การฟังและคิดวิเคราะห์ (ชุดที่ 10 )
แนวเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนสาธิต โรงเรียนครือคาทอลิก หรือโรงเรียนทั่วไป

คำถูกผิด เรียงคำจากภาพ พยัญชนะต้น ตัวสะกด แสงเงา นับบล็อก บวกลบเลข
ภาพเชาว์ อนุกรม กราฟ ตาราง ลักษณนาม ฯลฯ
ในการทำซ้ำในแต่ละชุด ตัวเลือกจะถูกสลับตำแหน่งอัตโนมัติ (Random)

ทำครบในแต่ละชุด แจ้งคะแนนพร้อมข้อถูกผิด

เหมาะสำหรับผู้ปกครองใช้ทบทวนกับบุตรหลาน
โดยผู้ปกครองอ่านคำถามและอ่านตัวเลือกคำตอบ ให้บุตรหลานเลือก
สามารถเล่นเป็นเกมถามตอบ
หรือประยุกต์ตามความเหมาะสมของผู้ปกครอง

没有找到任何关键词……

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。