Zbrojný preukaz prémium

发行商: Ladislav Smyk
评价:
价格: 1.49 USD

应用排名历史

查看 美国 中Zbrojný preukaz prémium 的下载量历史排名。
排名历史显示Zbrojný preukaz prémium在Google Play应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Zbrojný preukaz prémium在不同国家、分类和设备上每一天的表现。
下载排名 - Google Play - 美国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Prémiová aplikácia slúži ako forma poďakovania spokojným používateľom aplikácie Zbrojný preukaz. Zahŕňa všetky funkcie základnej aplikácie spolu s funkciami navyše.

Doplnkové funkcie pre uchádzačov o zbrojný preukaz:
- prehľadná štatistika testov, pri ktorej si môžete overiť svoju pripravenosť na skúšku,
- simulácia prípravy na ústnu skúšku, náhodný výber otázok s časom na prípravu a následnými odkazmi na správne odpovede,
- odkazy do súvisiacich predpisov priamo z otázok a odpovedí potrebných na skúšku,
- oficiálne tlačivá na stiahnutie (žiadosti, čestné vyhlásenia...).

Pre držiteľov zbrojného preukazu znenia súvisiacich predpisov k zákonu o strelných zbraniach a strelive:
- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k zákonu o strelných zbraniach a strelive 555/2003 Z.z.
- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva 229/2011 Z.z.
- Príloha k zákonu o zbraniach popisujúca druhy zbrane, hlavné časti zbrane, súčasti zbrane, druhy streliva, komponenty streliva a druhy striel,
- Celé znenie zákona o priestupkoch (372//1990),
- Vybrané kapitoly z trestného zákona (300/2005), trestného poriadku (301/2005), zákona o policajnom zbore (171/1993), zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov (219/1996), zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch (139/1998).

vodicsky preukaz waffenschein vyhláška slovakia quiz

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 Zbrojný preukaz prémium 的看法。
5.0
74 条评价

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。