Kpss Tarih 2020 Pro

评价:
价格: 0.99 USD

应用排名历史

查看 美国 中Kpss Tarih 2020 Pro 的下载量历史排名。
排名历史显示Kpss Tarih 2020 Pro在Google Play应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Kpss Tarih 2020 Pro在不同国家、分类和设备上每一天的表现。
下载排名 - Google Play - 美国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Tüm Kpss Tarih konularını eşleştirerek öğreneceksiniz,
Benzersiz bir öğrenme tekniği
Reklamsız ve İnternetsiz kullanma kolaylığı
Unuttuğunuz konuları 5 dakika içinde tekrar edeceksiniz ve pratiğinizi geliştireceksiniz
Bir konu hakkına saatlerinizi harcamadan Kategorize edilmiş konulara kolayca ulaşacaksınız
Sıkılmadan sürekli tekrar ederek hafızanızda kalıcı hale getireceksiniz
2020 Kpss Tarihe çalışmanın en iyi yolu


Konular:

** İslamiyet Öncesi Türk Tarihi **
- Orta Asya Kültür Merkezleri (Anav,Tagar,...)
- Türk Adı ve Anlamları(Olgunluk Çağı,Devlete bağlı halk,...)
- İslamiyet Öncesi Türk Devletleri(Hazarlar,Uygurlar,...)
- İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Devlet Görevlileri (Bitikçi /Tamgacı ,Apa,...)
- Toplumsal Sıralama (Oğuş, Urug,...)
- İnanış Kavramlar (Yuğ, Uçmağ,...)
- Hükümdar Sembolleri (Nevbet, Berge,...)
Daha Fazlası...


** İlk Türk-İslam Devletleri **
- Orta Asya ve Mısırda Kurulan Türk Devletleri (Karahanlılar,Eyubiler,...)
- Anadoluda Kurulan Türk Devletleri (Artuklular, Mengücekler,...)
- Saray Görevlileri (Serhenk, Hares Emiri,...)
- İlk İslam Türk Devletlerinde Devlet Görevlileri (Amid, Şıhne,...)
- İlk İslam Türk Devletlerinde Divanlar (Divan-ı Arz, Divan-ı Mezalim,...)
- Sosyal Hayat Kavramlar (İmarethane, Bedesten,...)
- Yazılı Eserler (Kutadgu Bilig, Muhakemet'ül Lügateyn,...)
- Bilim İnsanları (Harezmi, El-Birûni,...)
Daha Fazlası...


** Osmanlı Devleti **
- Sosyal Kurumlar (Darülmesai, Darülbedayi,...)
- Osmanlı Devletinde Divanlar (Sefer Divanı,...)
- Divan Üyeleri (Kazasker, Nişancı,...)
- Topraklar (Paşmaklık, Malikhane,...)
- Ekonomik Kavramlar (İaşecilik, Mekari Teşkilatı,...)
- Vergiler (Çifthane, Ağnam,...)
- Padişahların Lakap ve Unvanları (Rum Kayseri, Fahrüddin,...)
- Bilim İnsanları (Altunizade, Seydi Ali Reis,...)
- Gazete ve Dergiler (Tercüman-ı Ahval, Mehisan,...)
- Kuruluş Dönemi (Osman Bey Dönemi, Sazlıdere Savaşı,...)
- Yükselme Dönemi (Otlukbeli Savaşı, Zigetvar Seferi,...)
- 17.yy Islahatçıları(Duraklama Dönemi) ( II.Osman, Tarhuncu Ahmet Paşa,...)
- 18.yy Islahatçıları(Gerileme Dönemi) ( III.Mustafa Dönemi, III.Selim Dönemi,...)
- Gerileme Dönemi Savaşlar ve Antlaşmalar (Pasarofça Antlaşması, Yaş Antlaşması,...)
- 19.yy Islahatçıları(Dağılma Dönemi) ( II.Mahmut Dönemi, II.Abdülhamit Dönemi,...)
- Dağılma Dönemi Savaşlar ve Antlaşmalar (Berlin Antlaşması, Kırım Savaşı,...)
- Osmanlı Donanmasının Yakılması Olayları (1827 Navarin Olayı, 1770 Çeşme Baskını,...)
- Fermanılar, Meşrutiyetler ve Sened-i İttifak
- İsyanlar (Edirne Olayı(1703), Bab-ı Ali Baskını(1913),...)
- Fikir Akımları (İslamcılık, Batıcılık,...)
Daha Fazlası...


** İnkılap Tarihi **
- İlk Hükümet (Meclis Başkanı, Genelkurmay Başkanı,...)
- Mesleklerine Göre İlk Kadınlar (İlk Muhtar, İlk Tiyatrocu,...)
- Yazarlar ve Eserleri (Ateşten Gömlek, İstiklal Harbimiz,...)
- Milli Mücadele Döneminde Gazeteler (Açıksöz Gazetesi, İrade-i Milliye Gazetesi,...)
- Atatürk'ün Önemli Olaylarda Söylediği Sözler (Bu bir din değil dil meselesidir(Bursa Olayı), Benim şahsi meselem(Hatay Sorunu),...)
- Yararlı ve Zararlı Cemiyetler (Gizli Karakol, Alyans İsrailit,...)
- Genelgeler ve Kongreler (Amasya Genelgesi, Sivas Kongresi,...)
- Muharebeler Dönemi (Doğu Cephesi, Büyük Taaruz,...)
- Atatürk Dönemi İç Politika (İzmir Suikastı, Bursa Olayı,...)
- Atatürk Dönemi İnkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı edilmesi,...)
- Hukuk Alanında İnkılaplar (1924 Anayasası, Türk Medeni Kanunu,...)
- 1932–1939 Arası Dış Politika (Milletler Cemiyeti’ne Giriş, Hatay Sorunu,...)
Daha Fazlası...


*** Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ***
- Uzay Araştırmalarında İlkler (Uzaya Giden İlk Canlı,...)
- II.Dünya Savaşı Cepheler (Locarno Antlaşması, Postdam Konferansı,...)
- Devrimler ve Yaşandığı Ülkeler (Kadife Devrimi, Lale Devrimi,...)
- Bilinmesi Gereken Kavramlar 1,2,3... (Basmacı Hareketi, Enver Hoca,...)
Daha Fazlası...

kpss a khazars kpss soil expedition congreso cara a cara 养老 west elm president alliance brandos tiyatrocu 世界史

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 Kpss Tarih 2020 Pro 的看法。
4.8
11 条评价
该应用没有评论……

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。