App 排行榜

查找应用

Llwybrau Yr Wyddfa | Snowdon Walks

发行商: Parc Cenedlaethol Eryri | Snowdonia National Park
价格: 2.49 USD

应用排名历史

查看Llwybrau Yr Wyddfa | Snowdon Walks在中国的下载排名历史。

排名历史显示Llwybrau Yr Wyddfa | Snowdon Walks在Google Play Store应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Llwybrau Yr Wyddfa | Snowdon Walks在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。

免费注册来发掘更多!

应用商店优化

追踪市面上每个应用的热门关键词,以及一个应用的搜索位置是如何受关键词的影响而随着时间产生变化的。

应用评价和评级

通过探索应用评价和评级来获取宝贵的用户反馈。根据版本、国家以及日期进行切割,来发掘漏洞,追踪建议并改进您的应用。

推荐

了解应用何时何地在不同国家任意日期、国家、设备和板块上的推荐情况。

应用说明

*** SCROLL DOWN FOR ENGLISH ***

Mae’r Wyddfa yn fynydd eiconig sy’n adnabyddus dros y byd i gyd. Mae’n gartref i gymuned fywiog, egnïol, ac i fusnesau a mannau gwaith arloesol yn ogystal â chlytwaith o ffermydd mynydd. Mae'n ased cenedlaethol a hwn yw mynydd mwyaf poblogaidd y Deyrnas Unedig o ran ymwelwyr. Mae'n denu pobl o bob cwr o Gymru, y DU, ac o bob rhan o'r byd.

Dyluniwyd yr ap gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a phartneriaid gweithgar sy’n cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau sydd â dyletswydd ymarferol o reoli’r mynydd ar lawr gwlad. Mae’r gwaith yn amrywio o reolaeth cadwraeth a llwybrau i dwristiaeth, ffermio ac achub mynydd.

Mae’r ap yn hawdd i’w ddefnyddio, yn gweithio gyda GPS ac yn cynnwys mapiau manwl sy’n dilyn eich taith wrth i chi gerdded ar unrhyw un o’r 6 prif lwybr i’r copa. Mae hyn yn gweithio all-lein, sy’n golygu nad oes angen cyflenwad i’r we neu signal ffôn tra’n ei ddefnyddio ar y mynydd. Mae pob map yn cynnwys cyfuchliniau fel y gallwch gadw golwg ar ddarnau anodd wrth i chi gerdded.

Fe fydd yr ap yn eich helpu i gynllunio ymlaen llaw cyn eich ymweliad ac yn cynnwys cyngor pwysig fydd yn eich galluogi i’n cynorthwyo i barchu, gofalu, a gwarchod y mynydd, yr amgylchedd o’i amgylch, a’r cymunedau lleol.

Yn cynnwys data AO © Hawlfraint y goron a hawl basdata 2020.

Datblygwyd yr ap gan Tiny Mobile Limited ar gyfer Partneriaeth Yr Wyddfa. Cysylltwch â paul@tinymobile.co.uk os oes diddordeb gennych mewn datblygu ap cerdded.
Yr Wyddfa (pronounced uhr-with-va) is a globally renowned, iconic mountain and home to vibrant, energetic communities and a mosaic of upland hill farms. It is a national asset, the most visited mountain in the UK, attracting people from across Wales, the UK and around the world.

This app is designed by the Snowdonia National Park Authority together with partners who are responsible for the on-the-ground management of the mountain. The work ranges from conservation and path management to tourism, farming and mountain rescue.

Our simple to use GPS-enabled app covers the 6 main paths to the summit of Yr Wyddfa with detailed route maps that tracks your progress as you ascend. This works offline, meaning no internet or phone signal is required when using the app on the mountain. Each map also includes contour information so you can look out for hazardous sections as you climb.

This app will also help you plan ahead before your visit and includes important advice which will allow you to help us respect, care, and protect this incredible mountain, the surrounding environment and local communities.

Contains OS data © Crown copyright and database right 2020.

This walking app was developed for Partneriaeth Yr Wyddfa by Tinymobile Limited. Email Paul on paul@tinymobile.co.uk if you would like to discuss walking app development.

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词? 正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 Llwybrau Yr Wyddfa | Snowdon Walks 的看法。

0

0 条评价

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。