B24 - Buôn bán 24

发行商: Tran Chien
评价:
价格: 免费
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 越南 中B24 - Buôn bán 24 的下载量历史排名。
排名历史显示B24 - Buôn bán 24在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪B24 - Buôn bán 24在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iPhone - 越南
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Ứng dụng nội bộ cho nhân viên công ty. Xử lý nhanh các đơn hàng thuận tiện mọi lúc mọi nơi.
Các chức năng chính:
Thống kê các đơn hàng đã xử lý của các cửa hàng.
Thống kê lượng đơn hàng được đặt trước, nhân viên xử lý trực tiếp và cập nhật trạng thái đơn hàng nhanh chóng.
Thống kê tỉ lệ đơn hàng thành công của từng cửa hàng trong tháng trước.
Thông tin nhân viên sales sử dụng app, số ngày nghỉ phép còn lại, điểm xử lý đơn.
Qui định chế độ của công ty.

b24 buôn bán free app of the week app of the week a-b trận chiến 24 t24 app news new app best news app businesses chiến cơ ban app appfree apps free apps top apps top free apps

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 B24 - Buôn bán 24 的看法。
3.7
59 条评价

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。