Bagshiin Tuslah

发行商: Bagshiin Tuslah
评价: 还没有评级
价格: 免费
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 日本 中Bagshiin Tuslah 的下载量历史排名。
排名历史显示Bagshiin Tuslah在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Bagshiin Tuslah在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 日本
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Багшийн туслах аппликэйшн нь ЭЕШ-д бэлдэж байгаа ерөнхий боловсролын сурагчдад өндөр оноо авах зорилгод нь шуудаар дэмжлэг болохын төлөө заах арга зүйн чадвартай багш нарын тусгайлан бэлдсэн сургалтыг ганцаарчилсан онлайн хичээлээр олгоно.

Манай аппликэйшны давуу талууд:
- Заах арга зүйн чадварлаг багш нараар бэлтгэгдсэн, сурагч нарт маш ойлгомжтойгоор заасан видео хичээлүүд
- Явцын шалгалт, шалгалтын дүнд суурилсан үнэ төлбөргүй зөвлөгөө
- Мэдлэгийг баталгаажуулах дасгал ажлууд

The "Bagshiin Tuslah" e-learning platform is made available to strengthen your knowledge and prepare for high school final exam with the help of highly qualified teachers.

Advantages
- Explore our entire library of videos along with the supplementary text materials
- Master skills using mock tests
- Check your learning progress
- Celebrate your learning journey with badges

880 800 8090

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。