App 排行榜

查找应用

CREDINS online

发行商: CREDINS bank
价格: 免费

应用排名历史

查看CREDINS online在中国的下载排名历史。

排名历史显示CREDINS online在iOS Store应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪CREDINS online在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。

免费注册来发掘更多!

应用商店优化

追踪市面上每个应用的热门关键词,以及一个应用的搜索位置是如何受关键词的影响而随着时间产生变化的。

应用评价和评级

通过探索应用评价和评级来获取宝贵的用户反馈。根据版本、国家以及日期进行切割,来发掘漏洞,追踪建议并改进您的应用。

推荐

了解应用何时何地在不同国家任意日期、国家、设备和板块上的推荐情况。

应用说明

What is Credins Online?
Credins Online is the digital banking platform offered by Credins Bank. Through this platform you can perform a wide range of transactions from internet browser or your mobile phone, without having to go physically in the bank.

What kind of transactions?
• Check the balance, history and details of all your banking products such as: Account/Deposit/Loan/Cards.
• Internal/Domestic/International Transfer.
• Standing Orders/Utility Payments/Bill Payments.
• Currency Exchange.
• Apply Online for banking products and services.

How safe is using this service?
The security of the actions performed is the most important element, which is why Credins Online uses a very advanced security technology:

• Access to the application through biometric identification, Face Recognition, Fingerprint and PIN for registered devices, providing an even faster and more secure service.
• Unique Identification Credentials – username and password. Now your password is made available via email.
• In addition to security elements, information SMS technology is also applied. You will receive an SMS in your mobile phone, with an authorization code for the transaction you want to perform.

Steps to get Credins Online
1. Visit the nearest Credins branch and carry an identification document with you.
2. Fill a Form at the Customer Service desk and make sure you are provided with a USERNAME.
3. Check your Email for your Password. (Make sure to check Junk Mail as well).
4. Download the Application in App Store.
5. Enter your data and the TAN Code which will be delivered via SMS when you activate the service.

---------------------------------------------------------

Çfarë është Credins Online?
Credins Online është platforma digjitale bankare ofruar nga Credins Bank. Përmes së cilës ju mund të kryeni shërbimet bankare pa qenë nevoja të jeni prezent në bankë, mjafton të keni një kompjuter, celular, smartphone apo tablet.

Çfarë mund të bëj me Credins online?
• Kontrolloni gjendjen e të gjitha produkteve bankare: llogari, kredi, depozita apo kartat tuaja.
• Paguani fatura utilitare si energji elektrike, ujësjellës, telefon etj.
• Kryeni transferta brenda dhe jashtë Shqipërisë.
• Kryeni këmbime valutore shitje/blerje në monedha të ndryshme.
• Aplikoni Online për shërbime të ndryshme bankare.

Çfarë sigurie ka Credins Online?
Siguria e veprimeve të kryera është maksimale, ndaj dhe Credins Online përdor teknologji sigurie shumë të avancuar:
• Mundësi aksesi në aplikacion përmes identifikimit biometrik, Njohje Fytyre, Shenjë Gishti, PIN për pajisjet e regjistruara, duke ofruar shërbim akoma më të shpejtë dhe të sigurt.
• Kredenciale Unike Identifikimi – ID përdoruesi dhe fjalëkalim. Tani fjalëkalimin mund ta merrni përmes email-it.
• Krahas elementeve të sigurisë aplikohet dhe teknologjia me SMS informues. Ju do të merrni me anë të një SMS-je në celularin tuaj, një kod autorizimi të transaksionit që doni të kryeni.

Si e përfitoj Credins online?
1. Paraqituni në degën Credins më pranë jush së bashku me një mjet identifikimi.
2. Plotësoni Formularin pranë Shërbimit Ndaj Klientit dhe sigurohuni të pajiseni me USERNAME.
3. Kontrolloni Email-in për tu pajisur me Password. (Sigurohuni të kontrolloni edhe Junk Mail).
4. Shkarkoni Aplikacionin në App Store.
5. Vendosni të dhënat tuaja dhe Kodin TAN i cili ju vjen me SMS në momentin e aktivizimit të shërbimit.

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词? 正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 CREDINS online 的看法。

0

0 条评价

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。