Αστυνομία Κύπρου

评价: 还没有评级
价格: 免费
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中Αστυνομία Κύπρου 的下载量历史排名。
排名历史显示Αστυνομία Κύπρου在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Αστυνομία Κύπρου在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Η εφαρμογή αυτή δημιουργήθηκε από το Γραφείο Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, με σκοπό την πιο έγκαιρη και άμεση ενημέρωση προς το κοινό.

Η εφαρμογή αυτή περιέχει Γενικές Πληροφορίες σχετικά με την Κυπριακή Αστυνομία, χρήσιμα τηλέφωνα τόσο της Αστυνομίας όσο και άλλα που μπορούν να σας βοηθήσουν στην καθημερινότητα σας. Επίσης, μπορείτε να βρείτε καθημερινές ειδήσεις, καθώς επίσης και πληροφορίες για το οδικό δίκτυο.

Περαιτέρω, παρέχονται και οδηγίες προς φιλάθλους, με ανακοινώσεις και σχεδιαγραφήματα για σημαντικούς αγώνες.

Πέραν τούτων, οι τουρίστες από το εξωτερικό προς την Κύπρο μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με την Κύπρο, όμως και οι Κύπριοι ταξιδιώτες, μπορούν να βρουν διάφορες πληροφορίες που θα τους χρησιμεύσουν αν τους τύχει κάτι εκεί που θα πάνε.

Σημαντικές ενότητες, είναι και οι συνήθεις ερωτήσεις, με διάφορες απαντήσεις σε διάφορα καθημερινά ερωτήματα των πολιτών αλλά και χρήσιμα τηλέφωνα που μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινότητα όλων όσων θα αποκτήσουν την εφαρμογή αυτή.

Στην εφαρμογή αυτή θα βρείτε επίσης σειρά από ενημερωτικά βίντεο και φωτογραφικά αρχεία σχετικά με διάφορα θέματα.

ειδήσεις ειδησεις

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。