Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт

发行商: Ankhbayar Tserendagva
评价: 还没有评级
价格: 免费
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт 的下载量历史排名。
排名历史显示Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Үндсэн хуульд ямар өөрчлөлт орсон, тэр нь ямар агуулга, ач холбогдолтойг танин мэдэх боломжтой. Аль болох ойлгомжтой, энгийн хялбар, тодорхой байх зарчмыг баримталж, энэхүү application-ийг бүтээсэн болно.

• Парламентын ардчиллыг төлөвшүүлж, УИХ-ын үйл ажиллагаа, гишүүдийн хариуцлагыг сайжруулах;
• Засаглалын харилцан хяналт-тэнцлийг хангах;
• Байгалийн баялгийн үр өгөөжийг иргэн бүртээ тэгш, шударга хүртээх;
• Засгийн газар танхимын зарчмаар тогтвортой ажиллаж, бодлого хөтөлбөрөө тууштай хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх;
• Шүүхийн тогтолцоог зохистой болгож, хараат бус, бие даасан байдлыг хангах;
• Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, хот тосгоны эрх зүйн үндсийг тогтоох талаарх шинэ зүйл, заалтуудтай танилцах болно.

mongol duu mongolduu mongolia

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。