ประมาณราคาโครงสร้างอาคาร

发行商: Ju Wasamon
评价: 还没有评级
价格: 2.99 USD
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 巴西 中ประมาณราคาโครงสร้างอาคาร 的下载量历史排名。
排名历史显示ประมาณราคาโครงสร้างอาคาร在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪ประมาณราคาโครงสร้างอาคาร在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 巴西
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

ถอดวัสดุโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและประมาณราคาโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ใด้รวดเร็วภายในไม่กี่วินาที

1.ฐานราก 2.เสา คสล. 3คาน คสล. 4.พื้นบนดิน 5.พื้นบนคาน 6.พื้นสำเร็จรูป 7.บันได //คอนกรีต=กว้างxยาวxสูง//ไม้แบบ=พื้นที่ใช้จริง//ไม้เคร่า=30%ของไม้แบบ//ตะปู=0.30xปริมาณไม้แบบทั้งหมด//ลวด=0.018x ปริมาณเหล็กทั้งหมด
//เหล็กRB6 มม=เผื่อ 5%//เหล็กRB9 มม=เผื่อ 7%//เหล็กDB12 มม=เผื่อ 9%//เหล็กDB16 มม=เผื่อ 11%//เหล็กDB20 มม=เผื่อ 13%//เหล็กDB25 มม=เผื่อ 15%
หน่วยที่ใช้เป็นระบบเมตริก

没有找到任何关键词……

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。