แคลอรี่วัน

评价: 还没有评级
价格: 0.99 USD
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中แคลอรี่วัน 的下载量历史排名。
排名历史显示แคลอรี่วัน在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪แคลอรี่วัน在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

แอพตรวจจับ-เปรียบเทียบการเบิร์นแคลอรี่ในตลอดทั้งวัน จากการเดินหรือวิ่ง
โดยแบ่งเป็นการแสดงผล 5 ส่วน คือ

1. เบิร์นวันนี้ - แสดงข้อมูลในการเบิร์นแคลอรี่ตลอดทั้งวัน

2. ระดับการเบิร์น - แสดงข้อมูลระดับการเบิร์นในวันนี้ของคุณ พร้อมการเปรียบเทียบกับปริมาณแคลอรี่ในอาหาร

3. กิจกรรม - แสดงการเปรียบเทียบแคลอรี่ที่เบิร์นได้กับแคลอรี่กิจกรรม

4. ก้าว/ระยะ - แสดงการเปรียบเทียบจำนวนก้าวในวันนี้กับจำนวนก้าวของคนในประเทศต่างๆ และการเปรียบเทียบระยะทางในวันนี้กับระยะทางในสถานที่ต่างๆ

5. เบิร์นย้อนหลัง 7 วัน - แสดงข้อมูลการเบิร์นย้อนหลังตลอด 7 วันที่ผ่านมา

exercise nutrition

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。