App 排行榜

查找应用

English Vietnamese Dictionary - Tu Dien Anh Viet

发行商: PPCLINK Software
价格: 4.99 USD

应用排名历史

查看English Vietnamese Dictionary - Tu Dien Anh Viet在中国的下载排名历史。

排名历史显示English Vietnamese Dictionary - Tu Dien Anh Viet在iOS Store应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪English Vietnamese Dictionary - Tu Dien Anh Viet在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。

免费注册来发掘更多!

应用商店优化

追踪市面上每个应用的热门关键词,以及一个应用的搜索位置是如何受关键词的影响而随着时间产生变化的。

应用评价和评级

通过探索应用评价和评级来获取宝贵的用户反馈。根据版本、国家以及日期进行切割,来发掘漏洞,追踪建议并改进您的应用。

推荐

了解应用何时何地在不同国家任意日期、国家、设备和板块上的推荐情况。

应用说明

Top 1 Vietnamese Dictionary on Appstore
English Vietnamese English Dictionary is a comprehensive and innovative Dictionary for iPhone/iPod touch with clear design, friendly interface, simple search functionality and speaking module for English keywords make learning foreign language easier than ever.

► Noteworthy
• Comprehensive content by many built-in & online dictionaries
• Smart word searching including spell-check
• Quick gathering word's definition from many dictionaries
• Quick link for synonyms, antonyms, hyponyms, ...
• English learning tool, Audio pronunciations

► Comprehensive contents

- VOA Special English modules for improving listening & reading skill.
- Etymology dictionary with 35,500 entries
- Idiom dictionary with 2,800 entries

• Built-in dictionaries:

- English to Vietnamese dictionary with 386,105 entries
- Vietnamese to English dictionary with 42,122 entries
- Vietnamese to Vietnamese dictionary with 30,155 entries
- Full WordNet 3.0 with 200,000 entries, 3.5 million words and 1.7 million links
- Thesaurus with 20,000 entries
- Word list and test modules for GRE, SAT, TOEFL
- VOA WordBook

• Online dictionaries: Baamboo English – Vietnamese, Google_dictionary, MobileAnswer, MobileWikipedia, WordReference

• Audio pronunciation; 120,000 pronunciation samples in IPA

► Smart Searching
• Wildcard, Anagram & Phonetic search
• Spell-check for English keywords

► Advanced functions
• "Words of The Day"
• Favorites & History list
• Notes for learning words
• Support Online Translation for 36 languages

► Note: The dictionary does not required an internet connection except online dictionaries and Online translation.

-------

Từ điển Anh Việt số 1 trên Appstore.
Từ điển Anh Việt Anh là một bộ từ điển hoàn hảo cho người Việt học tiếng Anh và người nước ngoài học tiếng Việt.

Dữ liệu của từ điển vô cũng phong phú với 09 bộ từ điển offline và 04 bộ từ điển online.

CHỨC NĂNG NỔI BẬT:

► Tìm kiếm thông minh
• Tìm nâng cao (1): tìm gần đúng (WildCard)
• Tìm nâng cao (2): tìm theo tổ hợp kí tự (Anagram)
• Tìm nâng cao (3): tìm theo phát âm (Phonetic - English only)

► Dữ liệu rất phong phú

09 bộ từ điển offline:
• WordNet 3.0, Thesaurus
• English-Vietnamese, Vietnamese-English, Vietnamese-Vietnamese
• GRE Vocabulary, SAT Vocabulary, TOEFL Vocabulary
• VOA WordBook

04 bộ từ điển online: Mobile Answers, Mobile Wikipedia, WordReference

Từ điển Anh-Việt, Việt-Anh, Việt-Việt:
• Từ điển Anh-Việt: 386.105 nghìn từ.
• Từ điển Việt-Anh: 42.122 nghìn từ.
• Từ điển Việt-Việt: 30.155 nghìn từ.

Có phát âm tiếng Việt và tiếng Anh

► Ngữ pháp & TOEFL Test
• Module VOA luyện kỹ năng nghe & đọc hiểu
• GRE, SAT & TOEFL Test

► Tính năng thông minh & Tiện ích
• Tra từ trực tiếp ngay trong nghĩa
• "Words of the day"
• Danh sách từ yêu thích (Word Favorites list)
• Danh sách từ vừa tra (Word History list)
• Ghi chú cho từ (Notes)

► Dịch Online

• Hỗ trợ dịch Online cho 36 ngôn ngữ trên thế giới.

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词? 正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 English Vietnamese Dictionary - Tu Dien Anh Viet 的看法。

0

0 条评价

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。