App 排行榜

查找应用

eParaksts mobile

发行商: VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centrs
价格: 免费

应用排名历史

查看eParaksts mobile在中国的下载排名历史。

排名历史显示eParaksts mobile在iOS Store应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪eParaksts mobile在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。

免费注册来发掘更多!

应用商店优化

追踪市面上每个应用的热门关键词,以及一个应用的搜索位置是如何受关键词的影响而随着时间产生变化的。

应用评价和评级

通过探索应用评价和评级来获取宝贵的用户反馈。根据版本、国家以及日期进行切割,来发掘漏洞,追踪建议并改进您的应用。

推荐

了解应用何时何地在不同国家任意日期、国家、设备和板块上的推荐情况。

应用说明

Mobilā lietotne eParaksts mobile ir mūsdienīgs un drošs e-identitātes apliecināšanas rīks, ko izmantosi darbam portālā eParaksts.lv, kā arī e-Identitātes apliecināšanai citās informācijas sistēmās visā Eiropas Savienībā.

Dokumentu parakstīšana
Paraksti dokumentus ar drošu elektronisko parakstu portālā eParaksts.lv, savā viedtālrunī vai citās informācijas sistēmās un portālos, kur integrēts eParaksts mobile.

E-identitātes apliecināšana
eParaksts mobile savas e-Identitātes apliecināšanai varēsi izmantot gan portālā eParaksts.lv, gan citās informācijas sistēmās Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs, kur šī iespēja tiks nodrošināta. e-Identitātes apliecināšana ar eParaksts mobile saņēmusi augstāko kvalifikāciju un ir pielīdzināma identitātes apliecināšanai klātienē , uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Sāc lietot
Lai izmantotu lietotni, reģistrējies portālā eParaksts.lv . Pirmreizējo reģistrāciju vari veikt arī tad, ja nelieto eParakstu. Tā vietā izmantosi savas interneta bankas piekļuves datus. Kad būsi pieteicies eParaksts mobile saņemšanai, Tevi bez maksas apmeklēs kurjers, lai parakstītu līgumu par eParaksta lietošanu. Pēc tam portālā pabeigsi reģistrāciju eParaksts mobile un varēsi uzsākt dokumentu eParakstīšanu.
Ja esi eID kartes vai eParaksta kartes lietotājs, saņem eParaksts.lv pilnībā attālināti – iesniedz savus datus portālā eParaksts.lv, paraksti līgumu portālā ar savu eID karti, lejupielādē lietotni un sāc lietot eParaksts mobile.
Ja vēlēsies parakstīt dokumentus viedtālrunī, lejupielādē arī lietotni eParakstsLV.

www.eparaksts.lv
Ja neesi eParaksta eID vai eParaksts karte lietotājs, eParaksts mobile varēsi saņemt tikai atrodoties Latvijas teritorijā.

The mobile application eParaksts mobile is a modern and secure tool to prove e-Identity you will use to work on the portal eParaksts.lv, as well as to prove e-Identity in other information systems across the entire European Union.

Sign documents
Sign documents with a secure electronic signature on the portal eParaksts.lv, on your smartphone or other information systems and portals having an integrated eParaksts mobile.
Prove e-Identity
You will be able to use eParaksts mobile to prove your e-Identity on the portal eParaksts.lv, as well as in other information systems in Latvia and other Member States of the European Union where this option will be provided. Proving e-Identity with eParaksts mobile has been awarded the highest qualification and is equivalent to proving identity in person by presenting an identity document.

Start using
To use the application, register on the portal. The first-time registration is also possible if you are not using eParaksts. Instead, you will use you internet banking access data. When you will have applied to receive eParaksts mobile, a courier will visit you free of charge to sign a contract on the use of eParaksts. Then on the portal you will complete the registration for eParaksts mobile and will be able to start eSigning of documents.
If you are a user of eID card or eParaksts card, receive eParaksts.lv completely remotely – submit your data on the portal eParaksts.lv, sign a contract on the portal with your eID card, download the application and start using eParaksts mobile.
If you wish to sign documents on the smartphone, please download also the application eParakstsLV.

www.eparaksts.lv
If you are not a user of eParaksts eID or eParaksts card, you will be able to receive eParaksts mobile only while being in the territory of Latvia.

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词? 正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 eParaksts mobile 的看法。

0

0 条评价

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。