ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ

评价: 还没有评级
价格: 免费
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ 的下载量历史排名。
排名历史显示ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

App เสียงแบบฝึกหัดสำหรับฝึกทักษะการฟัง-การพูด ออกเสียงโดย Native Speaker โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ"

ฝึกฟัง-พูด จากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ฝึกอ่าน จากบทกลอน เนื้อเพลง ข่าว บทสนทนาในภาพยนตร์ ฝึกเขียน จากบทความเชิงสารคดี เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

เชี่ยวชาญครบถ้วนทุกทักษะ เก่งภาษาอังกฤษในเล่มเดียว!

เนื้อหาภายในหนังสือ
=============
รวมเนื้อหาพื้นฐานทั้ง 5 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล เพื่อให้คุณได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูหรือเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เน้นอธิบายอย่างละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจทีละ Step ก่อนที่จะขึ้นเนื้อหาใหม่ มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เพื่อทดสอบความเข้าใจท้ายเรื่อง นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกเทคนิคและข้อสังเกตต่างๆ เพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสร้างพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

+ 20 หัวข้อสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน สำหรับฝึกทักษะการฟังพูดให้คล่องแคล่วจาก 3 แบบฝึกหัดทดสอบ
- ฝึกพูดตามเจ้าของภาษา
- ฟังประโยคภาษาไทยแล้วตอบเป็นประโยคภาษาอังกฤษ
- ฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษแล้วตอบคำถาม

+ 20 เรื่องจากเพลง หนัง กลอน และบทความ สำหรับฝึกทักษะเพื่อจับใจความได้อย่างถูกต้อง

+ เรียนรู้เทคนิคการเขียนที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับประโยค และ 5 Workshop หัวข้องานเขียนที่พบบ่อยและเทคนิคที่ทำให้งานเขียนน่าสนใจ

+ เทคนิคการแปลขั้นพื้นฐานที่จะทำให้คุณเข้าใจได้โดยง่าย และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกทักษะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.misbook.com/
ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ App ได้ที่ http://www.misbook.com/app

อ่าน ภาษาอังกฤษ writing skills listening skills speaking skills thailand language language skills reading skills การศึกษา english thai thai language

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。