Feja ISLAME

评价:
价格: 免费
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中Feja ISLAME 的下载量历史排名。
排名历史显示Feja ISLAME在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Feja ISLAME在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Aplikacion që çdo musliman duhet ta ketë të instaluar.

Të Gjitha në një vend:

1. Kohët e namazit për të gjitha vendet
-Munësi për selektimin e vendit tuaj (shtetit, qytetit)
-Databazë me mbi 300 qytete
-Mundësi për aktivizimin e ALARMIT (Njoftim me zë në kohën e namazeve)
-Drejtimi i kibles

2. Kurani Shqip:
-Teksti origjinal në gjuhën arabe,
-Transliterim(teksti arab me shkronja shqipe "latine")
-Përkthim - 3 përkthime vetëm në shqip dhe mbi 20 përkthime në gjuhë tjera
-Mundësi për largimin e ndonjë opsioni

-Lexim Ne gjuhen Arabe (Audio)
-Lexim Ne gjuhen Shqipe (Audio)
-Lexim automatik Ne gjuhen Arabe + Shqipe (Audio)

-Në memorje do të ruhet automatikisht pjesa e fundit që keni lexuar

3. Hadithe
-Databazë me Mbi 2000 hadithe

4. Libri Komentimi i ëndrrave
-Shfaqje e kategorizuar dhe mundësi për kërkim
Autor HUSEJN ES-SERRAXH
Përkthyes nga arabishtja:
Fatmir Raci, Almedin Ejupi, Shaban Murati

5. Libri Mburoja e Muslimanit

6. Kategori të ndryshme si p.sh. Mësime reth faljes së namazit, Abdesi, dhe faqe e dedikuar për të mësuar sure nga kurani

cdo

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。