Gudrinieks

发行商: Tieto
评价: 还没有评级
价格: 免费
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中Gudrinieks 的下载量历史排名。
排名历史显示Gudrinieks在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Gudrinieks在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Mācību palīglīdzeklis - izglītojoša bezmaksas aplikācija matemātikas apguvei pirmsskolas vecuma bērniem un pirmo divu klašu skolēniem, kas izstrādāta pēc Baltijā vadošā informācijas tehnoloģiju uzņēmuma Tieto Latvia iniciatīvas.

Aplikācijas Gudrinieks mērķis ir attīstīt bērnu matemātiskās prasmes, sekmēt izpratni par matemātikas pamatsakarībām un nostiprināt skolā apgūtās zināšanas.

Aplikācijā ietvertie uzdevumi ir izstrādāti, balstoties uz Valsts izglītības satura centra ieteikumiem, un tematiski sagrupēti, piedāvājot bērniem iespēju mācīties:
• pazīt ciparus;
• zīmēt ciparus;
• orientēties telpā;
• atpazīt ģeometriskās figūras un krāsas;
• attīstīt loģisko domāšanu;
• saskaitīt un atņemt;
• reizināt un dalīt;
• risināt teksta uzdevumus.

[ENG]

The educational tool developed by the leading IT company in the Baltics — Tieto Latvia — is designed for preschool, first and second grade schoolchildren to learn mathematics, as well as to develop mathematical understanding, skills and strengthen the knowledge base acquired at school.

The tasks included in the application are developed based on recommendations by the National Centre for Education and grouped thematically, offering children an opportunity to:
• learn and recognise numbers;
• learn how to draw numbers;
• develop spatial sense;
• recognise geometric shapes and colours;
• develop logical thinking;
• add and subtract;
• multiply and divide;
• solve word problems.

skola

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。