App 排行榜

查找应用

GuruDic

发行商: Kyun Sang Song
价格: 0.99 USD

应用排名历史

查看GuruDic在中国的下载排名历史。

排名历史显示GuruDic在iOS Store应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪GuruDic在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。

免费注册来发掘更多!

应用商店优化

追踪市面上每个应用的热门关键词,以及一个应用的搜索位置是如何受关键词的影响而随着时间产生变化的。

应用评价和评级

通过探索应用评价和评级来获取宝贵的用户反馈。根据版本、国家以及日期进行切割,来发掘漏洞,追踪建议并改进您的应用。

推荐

了解应用何时何地在不同国家任意日期、国家、设备和板块上的推荐情况。

应用说明

GuruDic is an viewer application of dictionaries that compatible with StarDict format.
Please notice that GuruDic does NOT INCLUDE any dictionary data.
You can find many useful dictionaries on the internet.

Features of GuruDic :
- StarDict format support – m(Plain Text), h(HTML), g(Pango Markup), x(XDXF)
- Synonym(.syn) support and homonym merge option
- History and wordbook(bookmark) support
- English voice(pronunciation) support (.wav, .mp3 files)
- Installing dictionary by entering download URL, upload from your computer by Wifi, and upload by iTunes file sharing.
- Auto-lookup word from clipboard and lookup word from other apps like iDaily, VOA Player, iBunko, etc…

Visit for more information : http://gurudic.tistory.com/
Question And Support email : kyunsang.song@gmail.com

Vietnamese :

GuruDic là ứng dụng hỗ trợ xem file từ điển format stardict.
Ứng dụng không đi kèm theo dữ liệu từ điển, nhưng bạn có thể tìm thấy nhiều nguồn miễn phí trên Internet.
Bạn có nhiều cách để chuyển dữ liệu từ điển vào GuruDic: qua iTunes File Sharing, tải trực tiếp từ URL hoặc từ máy tính qua wifi.

Các chức năng chính:
- Hỗ trợ đa định dạng của từ điển stardict: – m(Plain Text)、 h(HTML)、 g(Pango Markup)、 x(XDXF)
- Tra nhiều từ điển cùng lúc
- Hỗ trợ từ đồng nghĩa và ghép từ đồng âm dị nghĩa
- Lịch sử và Sổ từ để lưu các từ đã tra
- Hỗ trợ phát âm tiếng Anh (file mp3, wav) (tải dữ liệu phát âm tương tự dữ liệu từ điển)
- Tra chéo (tính năng jump)
- Xoay và khoá xoay màn hình
- Hỗ trợ Fast App Switching (iOS4)
- Tự động tra cứu nội dung clipboard
- Liên kết với các ứng dụng hỗ trợ URL Schema (iDaily Pro/Lite, VOA Standard English, iBunko...)
- Chuyển dữ liệu từ điển vào GuruDic qua iTunes File Sharing, tải trực tiếp từ URL hoặc từ máy tính qua wifi.

Thông tin thêm, tham khảo: http://gurudic.tistory.com/
Hỗ trợ và giải đáp: kyunsang.song@gmail.com

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词? 正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 GuruDic 的看法。

0

0 条评价

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。