Happy Baby - ciąża i narodziny

发行商: TZMO SA
评价: 还没有评级
价格: 免费
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中Happy Baby - ciąża i narodziny 的下载量历史排名。
排名历史显示Happy Baby - ciąża i narodziny在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Happy Baby - ciąża i narodziny在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Aplikacja Happy Baby to osobisty dziennik ciąży i miesięcy po urodzeniu dla każdego rodzica. Wiemy, że ciąża, poród, dbanie o rozwój noworodka i niemowlaka to nie tylko piękny, ale też bardzo wymagający moment dla mamy i taty.

Tryb ciąża
Dzięki temu trybowi ciąża tydzień po tygodniu przebiegać będzie w spokoju. Planer wizyt zapewni kontrolę nad terminami badań i wizyt u lekarzy, a lista zakupów pozwoli na Ci na zgromadzenie niezbędnych rzeczy związanych z wyprawką do szpitala. Rozwój i rozmiar zobrazują Ci wielkość i kolejne etapy rozwoju płodu.

Najważniejsze funkcjonalności
- Kalkulator ciąży, kalkulator dni do urodzenia- obliczają aktualny tydzień ciąży i ile jeszcze dni zostało do urodzenia malucha..
- Opcja Rozwój - Opis i wizualizacja 3D tego jak wygląda rozwój płodu.
- Ciekawostki i praktyczne informacji związane z rozwojem ciąży tydzień po tygodniu.
- Lista zakupów z sekcjami: pielęgnacja, wyprawka do szpitala - torba szpitalna, dziecko w domu.
- Planer wizyt lekarskich - przypomnienie o wizytach lekarskich.

Tryb dziecko
Korzystając z tego trybu, nasza aplikacja będzie twoim asystentem wychowania dziecka i nawet płacz noworodka czy skoki rozwojowe nie będą Ci straszne. Regularny monitoring karmienia piersią i długości snu niemowlaka, pozwolą Ci po prostu na spokojne rodzicielstwo dzień po dniu.

Najważniejsze funkcjonalności - tryb dziecko:
- Osobisty dziennik karmienia piersią lub butelką.
- Asystent wychowania dziecka - porady dla mamy i taty.
- Rejestracja długości i częstotliwości snu.
- Dziennik częstotliwości przewijania pieluchy u dziecka.

------------------------------

The Happy Baby application is a personal diary for every parent, to used during pregnancy and after childbirth. We realise that the pregnancy, childbirth and caring for a newborn baby is not only a beautiful but also very demanding time for both, the mum and dad.

Pregnancy mode
With this mode, you can stay calm during your pregnancy week by week. The visit planner will control the dates of tests and medical appointments, and a shopping list will help you gather all the things you will need to pack for the hospital. The development and size function will let you see the size and the following stages of foetus development.

Key functionalities
- Pregnancy calculator and days to birth calculator - they compute the current week of pregnancy and days left to the birth of your baby.
- Development option - Description and a 3D visualisation of the foetus development.
- Interesting facts and practical information about pregnancy development week by week.
- Shopping list with the sections: care, hospital packing list - hospital bag, baby at home.
- Check up planner - reminders of doctor's visits.

Baby mode
With this mode, our application will assist you in child raising and even the newborn baby cry or developmental leaps will be nothing to be afraid of. The regular monitoring of breast feeding and baby sleep time will make your parenting simply calm day by day.

Key functionalities - Baby mode:
- Personal breast or bottle feeding diary.
- Child raising assistant - hints for the mum and dad.
- Recording the duration and frequency of sleep.
- Diaper change frequency diary.

ciaza ibaby happy baby happybaby mother health happy mother baby and mother baby diaper childbirth diapers happy babies diaper

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。