Leksyka Francusko Polski

发行商: M2Dev sp.j.
评价: 还没有评级
价格: 19.99 USD
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中Leksyka Francusko Polski 的下载量历史排名。
排名历史显示Leksyka Francusko Polski在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Leksyka Francusko Polski在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Największy słownik francusko-polski w AppStore! Teraz z wymową nagraną przez native speakera.

Słowniki Leksyka.pl tworzone są od 2001 roku i - jak wskazuje nazwa - ich celem jest objęcie całego słownictwa danego języka. Jest to pierwszy tego typu projekt na świecie.

Najwyższy poziom fachowości i funkcjonalności słowników został doceniony w obu dotychczas przeprowadzonych testach słowników komputerowych, w których Leksyka została oceniona najwyżej spośród obecnych na rynku wydawnictw (odznaczenia "Wybór Redakcji" PC World i "Najwyższa Jakość" Komputer Świat).

KATEGORIE, m.in.: medycyna, prawo, technika, ekonomia, stomatologia, anatomia, biologia, chemia, botanika, zoologia, wojskowość i wiele, wiele innych!

Oto dlaczego warto korzystać z iLeksyka:
- ponad 160.000 haseł głównych oraz ponad 220.000 tłumaczeń,
- wysokiej jakości wymowa nagrana przez native speakera,
- odmiana czasowników nieregularnych,
- synonimy i hasła spokrewnione,
- ponad 50 specjalizacji, którymi zajmują się odpowiedni specjaliści - lekarze, prawnicy, inżynierowie,
- ciągłe aktualizacje pozwalają przez cały czas poszerzać zasób słownika - nowe hasła dodawane są każdego dnia,
- hasła wysoko specjalistyczne są krótko objaśnione,
- wbudowany słownik skrótów
- szybkie wyszukiwanie haseł w czasie pisania,
- zakładki umożliwiające oznaczenie ulubionych lub sprawiających szczególną trudność haseł,
- brak konieczności połączenia z Internetem,
- aktywne odnośniki pomiędzy hasłami,
- quiz umożliwiający naukę słówek wybranych przez użytkownika.

The largest French-Polish dictionary in AppStore. Now with pronouncation recorded by a native speaker.

Dictionaries by Leksyka.pl are being created since 2001 and, as the name suggests, are meant to encompass all vocabulary of a given language. This is the first project of this kind in the world.

The highest level of professionalism and functionality has been documented by two tests of computer dictionaries performed up to date. In both of them Leksyka won the competition, and was granted the highest appreciation.

CATEGORIES, e.g. medicine, law, technology, economy, dentistry, anatomy, biology, chemistry, botany, zoology and many, many more!

Here’s why you should use iLeksyka:
- over 160,000 main entries and more than 220,000 translations,
- high-quality pronounciation recordings by a native speaker,
- conjugation of irregular verbs,
- synonyms and similar entries,
- over 50 specialty fields developed by specialists: physicians, lawyers, engineers, etc.,
- frequent updates allow enriching the database – new entries are added daily,
- specialist entries are briefly explained,
- included acronyms,
- prompt search for entries while you type,
- bookmarks allowing collecting favorite or especially difficult entries,
- no need to connect to the Internet,
- active links to other entries,
- quiz allowing learning new words and expressions selected by the user.

spj słownik polski

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。