App 排行榜

查找应用

Ljudlek - lyssnarlekar

发行商: Branja AB
价格: 6.99 USD

应用排名历史

查看Ljudlek - lyssnarlekar在中国的下载排名历史。

排名历史显示Ljudlek - lyssnarlekar在iOS Store应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Ljudlek - lyssnarlekar在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。

免费注册来发掘更多!

应用商店优化

追踪市面上每个应用的热门关键词,以及一个应用的搜索位置是如何受关键词的影响而随着时间产生变化的。

应用评价和评级

通过探索应用评价和评级来获取宝贵的用户反馈。根据版本、国家以及日期进行切割,来发掘漏洞,追踪建议并改进您的应用。

推荐

了解应用何时何地在不同国家任意日期、国家、设备和板块上的推荐情况。

应用说明

Ljudlek är en app som utgår från Bornholmsmodellen såsom den är beskriven i boken "Bornholmsmodellen: Vägen till läsning - språklekar i förskoleklass" av I. Lundberg” (2007) och som förbereder och stödjer läs- och skrivinlärningen.

Den är lämplig för barn som är 5 år och uppåt.

Ljudlek fokuserar på att lyssna efter enskilda språkljud vilket
har visat sig vara det som har störst effekt på läsinlärningen. Det ska vara lustfyllt att
lyssna efter ljud och lära sig läsa och därför innehåller appen 5 olika aktiviteter som är roliga att göra och där man får belöningar i form av animationer.

Att förstå kopplingen mellan bokstav och ljud är avgörande för att kunna läsa/avkoda ord och därför finns bokstäverna med hela tiden i övningarna.

Vi har använt bildsymboler för språkljuden, t ex orm som väser för s, pojke som slickar glass och säger mmmm för m. Detta för att tydliggöra språkljuden för barn som ännu inte kan höra vad ord börjar på och alltså inte är hjälpta av en bild på orm för att
komma ihåg o-ljudet. Det har visat sig extra viktigt med en sådan konkretisering för barn som tycker det är svårt att lyssna efter ljud och att komma igång med läsningen.

Innehåll
=====
Ljudjakt 1 innebär att man lyssnar vilket ljud ord börjar på. Man har två ljud i taget att välja på, t ex s-m, f -n. Börjar sol på S eller M? Börjar matta på S eller M? Eftersom man inte behöver fundera på flera ljud än två är det ett bra spel att börja med.

Ljudjakt 2 är lite svårare. Det är tre ljud att lyssna efter i taget, t ex p-v-l. Vad börjar lingon på? P eller V eller L?

Vad kommer sist? Att lyssna efter sista ljudet i ett ord kan vara svårare. Därför har man bara två ljud i taget att lyssna efter. Slutar "kam" på M eller T? Man får själv välja vilka två ljud som ska jämföras.

Höra skillnad 1 är ett lite annorlunda sätt att lyssna efter ljud. Man ska hålla två ord i minnet och lyssna om de börjar på samma ljud eller på olika ljud. Här får man också välja vilka ljud man ska jämföra så variationsmöjligheterna blir många.

Höra skillnad 2 är nästan som Höra skillnad 1 men nu är det förutbestämda alternativ. De två ord som ska jämföras skiljer sig åt med bara ett ljud vilket gör det svårare att höra. Låter pil - bil lika eller olika? Låter pil - pil lika eller olika? Låter tand – tant lika eller olika

Appen är utarbetad av logopeder med lång erfarenhet av att arbeta med barn med tal- och språksvårigheter. Vilka ljud man kan lyssna efter är genomtänkta och valmöjligheterna gör det möjligt att göra det svårare eller lättare efter barnets nivå. Appen Ljudlek är lika rolig och utvecklande för alla barn.

Bara på svenska
Only in Swedish

Ljudlek är utvecklad i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词? 正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 Ljudlek - lyssnarlekar 的看法。

0

0 条评价

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。