App 排行榜

Search for any app

MICB Mobile Banking

发行商: MOLDINDCONBANK MICB
价格: 免费
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看MICB Mobile Banking在中国的下载排名历史。

排名历史显示MICB Mobile Banking在iOS Store应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪MICB Mobile Banking在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。

免费注册来发掘更多!

应用商店优化

追踪市面上每个应用的热门关键词,以及一个应用的搜索位置是如何受关键词的影响而随着时间产生变化的。

应用评价和评级

通过探索应用评价和评级来获取宝贵的用户反馈。根据版本、国家以及日期进行切割,来发掘漏洞,追踪建议并改进您的应用。

推荐

了解应用何时何地在不同国家任意日期、国家、设备和板块上的推荐情况。

应用说明

Ro:
Prin intermediul aplicaţiei pentru iOS de la Moldindconbank ai la îndemână acces la conturile de card şi cardurile din gestiune.

Funcţionalităţile aplicaţiei includ:
• vizualizarea soldurilor conturilor de card si a cardurilor;
• vizualizarea detaliilor şi a istoricului tranzacţiilor;
• transfer între cardurile proprii;
• transfer pe cardurile altor clienţi Moldindconbank;
• P2P transfer pe cardurile MasterCard a altor banci din Moldova;
• blocarea/deblocarea cardurilor;
• vizualizarea rechizitelor conturilor;
• serviciul de protecţie a cardului – „Fereastra tranzacțională” ;
• generarea parolei de unică folosinţă (Mobile OTP), utilizată pentru confirmarea anumitor tipuri de tranzacţii în sistemul MICB Web Banking.
• protecţia a cardului – „Fereastra tranzacțională” ;
• ATM Mobile Cash/Cash by Code
• TouchID, FaceID – autentificarea biometrica ;
• Achitarea serviciilor comunale;
• Geolocaţia bancomatelor ;
• P2P by Phone and Send to Friend ;

Pentru accesarea aplicației, este necesar să aveţi deja acces la serviciul MICB Web Banking.

Daca nu beneficiați de serviciul MICB Web Banking, puteţi să vă abonaţi de sine stătător pe adresa www.wb.micb.md, sau la cel mai apropiat bancomat Moldindconbank.

Instrucțiunea: http://www.micb.md/img/smartbanking/intructiune-utilizare-mb-ro.pdf

Notă:
Aplicaţia este disponibilă exclusiv clienţilor persoane fizice ai Moldindconbank

--------------------------
Ru:
При помощи мобильного приложения для iOS от Moldindconbank, вы сможете быстро и удобно управлять Вашими картами и карточными счетами.

Функционал аппликации включает в себя:
• просмотр сальдо карточных счетов и карт;
• просмотр детализированной истории транзакций;
• перевод средств между своими картами;
• перевод средств на карты других клиентов Moldindconbank;
• P2P перевод средств на карты MasterCard других Молдавских банков;
• блокировка/разблокировка карт;
• просмотр реквизитов счета;
• услуга защиты карты – «Транзакционное окно»;
• генерация одноразовых паролей (Mobile OTP), используемых для подтверждения транзакций в системе MICB Web Banking;
• TouchID, FaceID - биометрическая аутентификация;
• ATM Mobile Cash/Cash by Code;
• Оплата коммунальных услуг;
• Геолокация банкоматов;
• P2P by Phone and Send to Friend ;

Для использования приложения, у вас уже должен быть доступ к системе MICB Web Banking.
Если у вас нет доступа к системе MICB Web Banking, в можете зарегистрироваться на сайте www.wb.micb.md или в ближайшем банкомате Moldindconbank.

Инструкция: http://www.micb.md/img/smartbanking/intructiune-utilizare-mb-ru.pdf

Примечание:
Приложение доступно только для физических лиц, клиентов Moldindconbank.

--------------------------
En:
Using this application you can have access and manage Moldindconbank accounts and cards.

Application features include:
• Visualization of balances on accounts and cards;
• Visualization of details and transaction history;
• Transfer of funds between cards belonging to the same owner;
• Transfer of funds to other Moldindconbank cards;
• P2P Transfer of funds to other Moldavian bank's MasterCard cards;
• Block / unblock cards;
• Visualization of account card bank details;
• Card protection service - "Transactional window";
• One time password (Mobile OTP) generation, security measure used to confirm certain types of transactions on MICB Web Banking.
• Mobile Cash/Cash by Code - ATM operations ;
• TouchID, FaceID – authentication via biometrics;
• Billing payments ;
• P2P by Phone and Send to Friend ;

To access the application, you must already have access to MICB Web Banking.
If you do not have access to MICB Web Banking, you can subscribe on your own on www.wb.micb.md, or at the nearest Moldindconbank ATM.

User guide: http://www.micb.md/img/smartbanking/intructiune-utilizare-mb-en.pdf

Note:
The application is available exclusively for individuals, clients of Moldindconbank.

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词? 正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 MICB Mobile Banking 的看法。

0

0 条评价

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。