Minu Pension

发行商: LHV Varahaldus AS
评价: 还没有评级
价格: 免费
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中Minu Pension 的下载量历史排名。
排名历史显示Minu Pension在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Minu Pension在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Minu Pension prognoosib kasutaja pensioniea sissetulekut, tutvustab Eesti pensionifonde, võrreldes neid peamiste parameetrite järgi ning võimaldab esitada avaldusi fondide vahetamiseks ja maksete suunamiseks.

Pensionikalkulaator kuvab väljamakseid kolme pensionisamba lõikes.
I samba prognoos tugineb kasutaja poolt sisestatavale infole tööstaaži, laste arvu, avaliku teenistuse ja muude pensioniõiguslike aastate ning kindlustusosakute summa kohta ning iga-aastaselt riiklikult uuendatavatele määradele (baasosa, aastahinne).

II ja III samba väljamaksete prognoosi aluseks on AS Pensionikeskusest saadav info kasutaja II ja III samba sissemaksete ja kogutud osakute väärtuse kohta ning kasutaja poolt sisestatav eeldus fondide tootlusele ning pensionil veedetavate aastate arvule.

Eesti II samba fonde saab kasutaja võrrelda nelja parameetri järgi: pensionifondi tootlus erinevatel perioodidel, riskitase, Eestisse investeerimise osakaal ja pensionifondi aktiivsete investorite arv.
Pensionifonde saab järjestada fondivalitseja, fondi strateegia ja juhtimisstiili järgi.

[ENG]
Minu Pension shows the user their estimated retirement income, gives an overview of Estonian pension funds, compares them by their main parameters and enables one to file applications for changing funds and directing payments.

The pension calculator displays the disbursements by the three separate pension pillars.
The 1st pillar estimation is based on the years worked, number of children, public service and other pension-eligible years and the sum of insurance units and the annually updated national rates (base amount, value of a year of pensionable service).

Estimations for the 2nd and 3rd pillar disbursements are based on the information sourced from AS Pensionikeskus on the value of the user’s 2nd and 3rd pillar payments and units accumulated and the user-predicted rate of return of the funds and the years spent on retirement.

The user can compare Estonian 2nd pillar funds by four parameters: the rate of return of the pension fund in different periods, risk level, share of investments made to Estonia and the number of active investors of the pension fund.

Pension funds can be sorted by the management company, fund strategy and management style.

pension pensions

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。