PeoPay

发行商: Bank Pekao SA
评价:
价格: 免费
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中PeoPay 的下载量历史排名。
排名历史显示PeoPay在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪PeoPay在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Bankowość mobilna PeoPay dla klientów detalicznych i biznesowych korzystających z Pekao24 to wygodny dostęp do rachunków w Banku Pekao S.A oraz możliwość płacenia telefonem.

Część transakcyjna:
• procentowy lub kwotowy podgląd salda przed zalogowaniem
• dostęp do wszystkich posiadanych produktów i ich historii
• przelewy krajowe, zagraniczne i doładowania telefonów
• pożyczka gotówkowa oraz karta kredytowa „na klik”
• rozkładanie na raty spłaty transakcji kartą kredytową Elastyczną
• wymiana walut po preferencyjnych kursach
• wyszukiwarka w historii operacji, przelew z historii operacji i przelew zwrotny
• podsumowania wydatków w podziale na kategorie
• kalendarz płatności zaplanowanych
• wgląd w aktywa na rachunkach maklerskich w DM Pekao, przelew na rachunek własny z rachunku inwestycyjnego
• sprawdzenie historii operacji kont regularnych funduszy Pekao TFI
• zarządzanie kartami debetowymi do rachunków

Część płatnicza:
• logowanie i zatwierdzanie operacji 4-cyfrowym kodem PIN, odciskiem palca (Touch ID) lub skanem twarzy (Face ID)
• płacenie w internecie przez skanowanie kodu QR
• płacenie w internecie bezpośrednio z rachunków walutowych (jak kartą wielowalutową)
• Transakcje BLIK:
– szybkie i wygodne płatności w sklepach stacjonarnych oraz internetowych
– internetowe płatności bez konieczności ponownego użycia kodu
– wypłaty gotówki z bankomatów i terminali z logo BLIK
– wpłaty gotówki we wpłatomatach z logo BLIK
• natychmiastowe przelewy na numer telefonu do użytkowników PeoPay
• skanowanie kodu QR lub numeru rachunku np. z faktur do przelewu krajowego
• dodawanie karty Banku Pekao do Apple Pay bezpośrednio z aplikacji

Uwaga! Możliwość korzystania z aplikacji wymaga aktywacji usługi Pekao24 w oddziale Banku.

W aplikacji jest możliwość zmiany języka na angielski lub ukraiński. Przed zalogowaniem możesz obejrzeć demo podstawowych funkcji. Więcej informacji znajdziesz na www.pekao.com.pl.

---
PeoPay mobile banking for retail and business customers using Pekao24 enables convenient access to Bank Pekao S.A. accounts and possibility of paying by phone.

Transaction part:
• percentage or amount balance view before login
• access to all accounts of the customer and their history
• domestic and foreign transfers, telephone top-ups
• cash loan and credit card with just a click
• repaying transactions made by Elastyczna credit card in instalments
• currency exchange at preferential rates
• transaction history search
• transfer directly from history of operations and return transfer
• summary of expenses divided into categories
• possibility of rearranging the display order of products or hiding some of them
• calendar of scheduled payments
• insight into assets on brokerage accounts in DM Pekao, transfer to own account from the investment account
• checking the history of operations of Pekao TFI fund regular accounts
• debit cards management

Payment part:
• login and transaction authorization with 4-digit PIN, fingerprint (Touch ID) or face scan (FaceID)
• internet payments with QR code scan
• internet payments directly from foreign-currency accounts (similar to multi-currency card payments)
• BLIK Transactions:
- quick and convenient payments in stationery or internet stores
- internet payments without the necessity to use code again
- cash withdrawals from ATMs and terminals with BLIK logo
- cash deposit in ATMs with deposit option marked with BLIK logo
• instant transfers directly to telephone number to PeoPay users
• scanning QR code or account number e.g. from invoice for the domestic transfer
• adding your Bank Pekao card to Apple Pay directly from application

Application available in Polish, English or Ukrainian language. Before logging in you can also see application demo, which contains basic functions. More information available at www.pekao.com.pl.

bank pekao peo free pay blik android pay pay online vプリカ pay paypal the bay pry apay venom papal ipay pax penpal pay app

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 PeoPay 的看法。
4.3
6 条评价
该应用没有评论……

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。