Care to Translate

评价:
价格: 免费 支持应用内购买
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中Care to Translate 的下载量历史排名。
排名历史显示Care to Translate在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Care to Translate在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Care to Translate är ett medicinskt översättningsverktyg för vårdpersonal tillgängligt dygnet runt. Vi tycker inte att språkbarriärer borde vara ett hinder för god vård.

Stärker patientsäkerheten
Care to Translate erbjuder en medicinskt säker kommunikation med verifierade översättningar. Verktyget är tillgängligt dygnet runt och kan användas i akuta situationer såväl som i avdelningsarbete.

Skyddar patientintegriteten
Care to Translate värnar om patientens integritet. Vårt verktyg hjälper patienten att få reda på vem som vårdar dem, vad som ska göras och varför.

Minskar vårdkostnader
Care to Translate minskar risken för feldiagnostik, felbehandling, komplikationer, återinläggningar och förlängd vårdtid genom att erbjuda en säkrare och mer korrekt kommunikation mellan patienter och vårdgivare.

Ökar vårdeffektiviteten
Care to Translate - Clinic fungerar som ett komplement till tolkar för personalen på er klinik. Verktyget kan användas när något behöver kommuniceras snabbt, t.ex.innan, under eller efter tolksamtalet, i akuta situationer såväl som i vardagligt vårdarbete. Läs mer på www.caretotranslate.com och tveka inte att höra av dig till info@caretotranslate.com
Appen erbjuder medicinskt säkra och verifierade översättningar på följande språk:

Arabiska
Bosniska/Kroatiska/Serbiska
Bulgariska
Dari
Engelska
Finska
Franska
Grekiska
Italienska
Kurmanji
Lulesamiska
Pashto
Persiska
Polska
Portugisiska
Rumänska
Ryska
Somaliska
Sorani
Spanska
Svenska
Tigrinja
Turkiska
Tyska
Ungerska

VARFÖR VÅR APP BEHÖVS: Språkbarriärer kan får allvarliga konsekvenser

Feldiagnostik
Det finns en ökad risk för feldiagnostik då språkbarriärer råder mellan patienten och vårdgivaren. Felbehandlingar vilket kan innebära livsfara för patienten men också fördröja tiden tills rätt behandling sätts in.

Komplikationer
Brist på eller felaktig kommunikation i sig leda till komplikationer för patienten.

Förlängd sjukhusvistelse
Patienter med begränsad språkkunskap vistas i regel längre på akuten (ca 30min) och stannar 4 dagar längre på sjukhus än snittpatienten.

Ökade återinläggningar
Patienter med begränsad språkkunskap har 60% högre benägenhet att söka vård på akutmottagning. Det är 50% högre risk att de läggs in på sjukhus och 20% ökad sannolikhet att de söker vård inom 72 timmar efter utskrivning.

Ökade kostnader
Allt detta leder till ökade kostnader för vårdgivare. Utöver det är vårdgivare benägna att ta fler prover och göra fler undersökningar på patienter som ej behärskar språket.

CTT CLINIC
Använd Care to Translate på din avdelning
Care to Translate kan utformas efter alla typer av kliniker.
Hör av er till oss för mer information.

NON-PROFIT
Arbetar ni ideellt?
Vi vet att behovet av översättningsverktyg i vården är enormt och vi vill göra allt för att möta detta. Vi erbjuder därför CTT Clinic kostnadsfritt till utvalda ideella organisationer. Hör av er för mer information!

OM OSS
Målet är att göra vården mer jämlik
Care to Translate, tidigare ‘Språk i vården’, startades hösten 2015 av läkarstudenter på Karolinska Institutet i Stockholm och är idag ett av de mest använda översättningsverktygen inom svensk sjukvård.

En prenumerationsperiod är 30 dagar och ger dig tillgång till de fraser som annars har en hänglåssymbol. Din prenumeration debiteras ditt konto i iTunes. Din prenumeration kommer förnyas i iTunes vid slutet av perioden, såvida inte automatisk förnyelse av prenumerationer är inaktiverad. Du kommer debiteras ordinarie pris för prenumerationen inom 24 timmar före innevarande periods slut. Du kan stänga av automatisk förnyelse av prenumerationer i ditt konto i iTunes när du vill, men för att undvika att nästa debitering görs måste du göra det minst 24 timmar innan innevarande periods slut. Du kommer inte kunna få tillbaka pengar om du vill avsluta prenumerationen innan innevarande periods slut.

Läs våra villkor på caretotranslate.com/terms-and-conditions/

ctt patient care patente auto премиум interpreter interprete

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。