App 排行榜

查找应用

Swedbank Latvija

发行商: Swedbank
价格: 免费
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看Swedbank Latvija在中国的下载排名历史。

排名历史显示Swedbank Latvija在iOS Store应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Swedbank Latvija在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。

免费注册来发掘更多!

应用商店优化

追踪市面上每个应用的热门关键词,以及一个应用的搜索位置是如何受关键词的影响而随着时间产生变化的。

应用评价和评级

通过探索应用评价和评级来获取宝贵的用户反馈。根据版本、国家以及日期进行切割,来发掘漏洞,追踪建议并改进您的应用。

推荐

了解应用何时何地在不同国家任意日期、国家、设备和板块上的推荐情况。

应用说明

Radīta, lai tavu ikdienas bankas pakalpojumu izmantošanu padarītu ērtu un vienkāršu.

Gan privātie, gan biznesa klienti var lietotnē viegli apskatīt savu kontu atlikumus un izrakstus, izmantot logrīku konta atlikuma apskatei, pārvaldīt savas kartes, saņemt mobilos paziņojumus, pieslēgties internetbankai bez atkārtotas autorizēšanās un piekļūt citām bankas pakalpojumu iespējām. Ar Swedbank lietotni var veikt visu veidu maksājumus, tostarp Apple Pay un maksājumus, izmantojot tālruņa numuru. Privātie klienti var sekot līdzi saviem izdevumiem un ienākumiem rīkā “Mans budžets” un sākt veidot uzkrājumus ar “Krājrīka” palīdzību, savukārt korporatīvie klienti var piekļūt savam miniterminālim un pārvaldīt to.

Drošība
Vienmēr aizsargā savu ierīci, veicot ekrāna bloķēšanu. Nesaglabā citu personu biometrijas datus savā ierīcē.

Atgriezeniskā saite
Mēs varam radīt lieliskus risinājumus, pateicoties tam, ka tu pastāsti mums par savām idejām un sniedz atsauksmes. Aicinām to darīt lietotnē, nospiežot uz “Uzraksti atsauksmi” sadaļā “Kontakti”.

Personas datu apstrāde
Rūpes par tavu personas datu integritāti ir mūsu prioritāte. Mēs vēlamies, lai tu zinātu, kāpēc un kādus personas datus vācam, kā tos izmantojam, un lai tu būtu informēts par savām iespējām to kontrolēt. Plašāka informācija par to, kā mēs rīkojamies ar personas datiem, ir atrodama mūsu interneta vietnē www.swedbank.lv.

Created to make your everyday banking convenient & easy.

Both private & business customers can easily view their account balances & statements in app, use widget to check account balance, manage their cards, receive push notifications, enter internet bank without second login & access other banking features. Swedbank app provides all types of payments, including Apple Pay & payments by phone number. Private customers can track their expenses & income in “My Budget” tool & start saving with Easy saver; corporate customers can access & manage their Smart terminal.

Safety & Security
Protect your device with a screen lock at all times. Do not save biometric data of others on your device.

Feedback
We‘re able to create great solutions because you give us ideas & feedback. Please provide it in app by clicking “Send us feedback” in Contacts tab.

Processing of Personal Data
Protecting the integrity of your personal data is our top priority. We want you to know why & what personal data we collect, how we use it & inform you about the control you have over it. More info in regards on how we handle personal data can be found on our website www.swedbank.lv.

Создано, чтобы использование вами повседневных банковских услуг сделать удобнее и проще.

И частные, и бизнес-клиенты могут в приложении легко просматривать остатки своих счетов и выписки с них, использовать виджет для просмотра остатка счета, управлять своими картами, получать мобильные уведомления, подключаться к интернет-банку без повторной авторизации и получать доступ к возможностям, предоставляемым другими банковскими услугами. С приложением Swedbank можно осуществлять платежи всех видов, в том числе Apple Pay и платежи с использованием номера телефона. Частные клиенты могут следить за своими расходами и доходами с помощью инструмента «Мой бюджет» и начать создавать накопления с помощью «Накопителя», в свою очередь, корпоративные клиенты могут получить доступ к своему мини-терминалу и управлять им.

Безопасность
Всегда используйте блокировку экрана. Не сохраняйте в своем смартфоне биометрические данные других лиц.

Ваши отзывы
Размещайте свои оценки и отзывы о приложении в разделе «Контакты».

Обработка персональных данных
Обеспечение безопасности ваших персональных данных является нашей приоритетной задачей. Мы хотим, чтобы вы знали, какие персональные данные мы собираем, в каких целях их используем и как вы можете управлять доступом к ним. Более подробная информация об этом представлена на сайте swedbank.lv

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词? 正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

应用评价和评级

查看评价和评级,了解用户对 Swedbank Latvija 的看法。

0

0 条评价

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。