Từ Điển Deluxe Anh Việt - Super English Vietnamese

发行商: Van Dang
评价: 还没有评级
价格: 4.99 USD
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中Từ Điển Deluxe Anh Việt - Super English Vietnamese 的下载量历史排名。
排名历史显示Từ Điển Deluxe Anh Việt - Super English Vietnamese在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Từ Điển Deluxe Anh Việt - Super English Vietnamese在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iOS - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Cám ơn các bạn đã sử dụng Từ Điển Deluxe Anh Việt

*Đây là một bộ từ điển tổng hợp phong phú giúp các bạn học Tiếng Anh hiệu quả nhất:
- Đầy đủ, chi tiết, ví dụ cụ thể
- Trình bày thông minh, sáng tạo, tính liên kết cao
- Nghĩa của từ diễn giải theo Tiếng Việt, Tiếng Anh,... từ nhiều nguồn
- Học dễ dàng và sống động với từ điển hình ảnh (Picture Dictionary)
*Cập nhật thường xuyên
*Nhiều từ điển miễn phí để download
*Không quảng cáo, Offline sound miễn phí download

*Từ điển Deluxe Anh Việt được biên soạn và tổng hợp từ các từ điển:
+ English-Vietnamese HD:
+ Vietnamese-English HD:
Hai bộ từ điển thông dụng cho việc học Tiếng Anh cũng như Tiếng Việt. Có thể tham khảo hai chiều nhanh chóng tiện lợi. Nội dung đầy đủ, ví dụ cụ thể rõ ràng, dễ hiểu!

+ New Super Deluxe English Dictionary:
Nghĩa tiếng Anh có tham khảo từ các từ điển nổi tiếng nhất hiện nay. Tổng hợp nghĩa đầy đủ nhất.
Nghĩa và giống của từ được đánh dấu bằng các màu riêng biệt. Các ví dụ được trình bày mạch lạc rõ ràng!

+ New Super Deluxe Thesaurus:
Học nhanh những từ liên quan, đồng nghĩa gần nghĩa!

+ Super Deluxe American English:
Trình bày thông minh, rõ ràng dưới các màu sắc khác nhau, tham khảo thêm về Tiếng Anh người Mỹ

+ Vietnamese-Vietnamese:
Tham khảo từ vựng căn bản của Tiếng Việt. Yêu Tiếng Việt hơn

+ Quick English-English:
Cho các bạn muốn tra nghĩa của từ nhanh gọn. Chính xác, gọn và phong phú dữ liệu!

+ WordNet3.0: Từ điển thông minh, phân loại nghĩa và giống của từ rõ ràng đa dạng. Đặc biệt hữu ích cho các bạn đã có một vốn từ vựng khá!
...

**********************************************************
MAIN CONTENTS:
+ English-Vietnamese HD
+ Vietnamese-English HD:
A comprehensive English-Vietnamese series for English and Vietnamese learning, It contains lots of practical examples and provides more resources for learning!

+ Vietnamese-Vietnamese:
This is a reference for anyone who want to learn some basic Vietnamese vocabulary. It is clearly defined and comprehensive!

+ Super Deluxe American English:
Defining words fully as it's really used to be used in daily American English, it offers a more comprehensive resources for learning American English.

+ New Super Deluxe Dictionary:
Featuring 350,000 words, phrases, and definitions, this dictionary offers comprehensive coverage of English as it is actually used in the 21st century.

+ New Super Deluxe Thesaurus Dictionary:
This dictionary is ideal for use by writers and editors, students, and crossword and puzzle solvers at work or at home.

+ WordNet3.0:
Amazing free dictionary by Princeton University. It defines meanings in groups, giving you a wide range of synonyms, thesaurus, ... and more related words.

+ Quick English-English Dictionary:
This dictionary contain a huge database of words with a simple definition, this is a smart way for you to refer to English words easier and faster

+ Picture Dictionary:
For using online, it contains most of basic English words. It is a useful tool for learning English through images.

**********************************************************
*SKINS AND FUNCTIONS:
+ Lots of offline/online dictionaries available for more installation
+ High quality database/sounds
+ Offline (need internet for some advanced features)
+ Be able to install more offline dictionaries from Internet
+ Fast and accurate
+ Looking up all dictionaries at the same time
+ Simply convenient design, very different to others
+ Persistent history and bookmarks (searchable, shareable)
+ Second window for quick looking up
+ Excellent "Word Suggestion" feature
+ Online/Offline Dictionary Rearrangement/Add/Remove
+ Adjustable Font Size
+ Searchable History/Bookmark List

**********************************************************
BONUS CONTENTS:
* Offlines:
+ Lots of free dictionaries available on app server

* Onlines:
+ Urban dictionary
+ The Free dictionary
+ Wiktionary
...

super english dien anh từ điển việt - anh anh việt siêu nhân sieu nhan từ điển anh việt collocations từ điển viết tiếng anh từ điển việt dịch tiếng english - vietnamese learn vietnamese collocation tu go tu dien từ vietnamese go-food

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。