Unblock The Field Puzzle

评价: 还没有评级
价格: 0.99 USD
兼容性: iPhone & iPad

应用排名历史

查看 中国 中Unblock The Field Puzzle 的下载量历史排名。
排名历史显示Unblock The Field Puzzle在iOS应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Unblock The Field Puzzle在不同国家、分类和设备上每一天每一小时的表现。
下载排名 - iPad - 中国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Phiên bản này của trò chơi không có quảng cáo.
Chúng tôi khuyên bạn nên tải xuống phiên bản miễn phí và nếu bạn muốn, hãy mua phiên bản này.
Bạn có thể tìm thấy một phiên bản miễn phí trên Apple Store, bằng cách gõ vào tìm kiếm: "Unblock The Field Ruslan Goncharenko".

"Bỏ chặn trường" là một trò chơi logic.

Di chuyển các khối để di chuyển các ô vuông màu đến vị trí của chúng.
Giải quyết nó bằng số lần di chuyển tối thiểu.

Nút "Giải pháp" có sẵn cho tất cả các tác vụ (câu đố).

Đó là một trò chơi đố rất thú vị.

Có 6 nhóm kích thước (5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10).
Mỗi nhóm có 5 loại khó khăn.
Mỗi categorie có 200 cấp độ.

Có tổng cộng (6x5x200) = 6000 tác vụ.

logi puzzles 解除 square it 展开 moveit roll the ball slide unroll me unroll unblock puzzle ball labyrinth unblock 阻止 unclock unblockyouku unblocked unblock youku move balls

应用商店优化

人们在寻找一个应用时都使用哪些词?
正确的关键词可以帮助一个应用提高被发现的几率,并且增加下载量和收入。App Annie追踪上百万个关键词,这样您就可以为您的应用获取更多的下载量,并且了解您的竞争对手正在使用哪些关键词。

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。