欢迎来到 App Annie!
在这里您可以找到关于Bevoegd Gezag以及数百万其他应用的所有信息。免费注册并了解更多您喜欢的应用、竞争对手的洞见以及应用行业中正在发生的一切。

Bevoegd Gezag

发行商: Geodan bv
评价: 还没有评级
价格: 免费

应用排名历史

查看 美国 中Bevoegd Gezag 的下载量历史排名。
排名历史显示Bevoegd Gezag在Windows Store应用商店中的流行度以及其随着时间的变化。您可以追踪Bevoegd Gezag在不同国家、分类和设备上每一天的表现。
下载排名 - Windows Store - 美国
上周本周
没有上周排名数据
本周数据可在注册后免费使用。
查看本周截至一小时前的数据。

免费注册来发掘更多!

免费注册来获取排名、评价、评级、关键词和更多数据的无限访问权限。

应用说明

Introductie
De Bevoegd Gezag App van Geodan geeft direct inzicht in het bevoegd gezag dat verantwoordelijk is op elke willekeurige locatie in Nederland. Vragen als ‘Wie is hier verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte?’ en ‘In welk postcodegebied bevind ik mij?’ zijn snel en eenvoudig beantwoord met de Bevoegd Gezag App door een klik op de kaart of gebruik van de GPS positie. Het betreffende bevoegd gezag, dat kunnen er één of meerdere zijn, wordt getoond in de kaart en extra informatie kan desgewenst worden opgevraagd.

Achtergrond
In Nederland is het bevoegd gezag in een bepaalde zaak het bestuursorgaan dat bevoegd is omtrent die zaak besluiten te nemen of beschikkingen af te geven. De Nederlandse overheid heeft een aantal instanties aangewezen met een controlerende functie: het Rijk met 11 ministeries en haar uitvoeringsorganisaties (circa 200), 12 provincies, ruim 400 gemeentes en 27 waterschappen. Alle onderdelen van het bevoegd gezag die een ruimtelijke indeling kennen zijn opgenomen in de Bevoegd Gezag App.

Open Data
Deze app maakt gebruik van de Geodan Regio's Service waarin diverse openbare bronnen van de overheid worden ontsloten. De service bestaat o.a. uit de volgende kaartlagen:
- Gemeenten
- Veiligheidsregio's
- Waterschappen
- Postcode
- Netnummers
- Buurten
- Wijken

De kwaliteit en inhoud van de gegevens kan niet worden gegarandeerd. Geodan werkt continu aan het actueel houden en het verbeteren van de gegevens. We roepen gebruikers van deze app op om eventuele fouten en/of omissies te melden bij het betreffende bevoegd gezag of bij Geodan.

De app is ontwikkeld met de Open Source mapping componenten van Mapsui (http://mapsui.codeplex.com/) en Brutile (http://brutile.codeplex.com/). Deze app is gratis voor individueel gebruik.

- De applicatie is geschikt voor Windows 8 32 bit, 64 bit en RT computers
- De applicatie heeft toegang nodig tot internet en locatie. Er worden geen internet- of locatiegegevens opgeslagen.

Voor meer informatie neem contact op met Geodan (http://www.geodan.nl).

与 App Annie 一起了解上百万个应用的所有信息,掌握应用行业中正在发生的一切。