ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis: Gratis
Kompatibilität: iPhone & iPad

App Ranking-Verlauf

Zeigen Sie den Ranking-Verlauf von ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ in Deutschland an.
Der Ranking-Verlauf zeigt an, wie beliebt ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ im iOS App Store ist und wie sich dieser Wert im Lauf der Zeit entwickelt hat. Sie können das Abschneiden von ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ tages- und stundengenau für verschiedene Länder, Kategorien und Geräte nachverfolgen.
Download-Rang - iOS - Deutschland
Letzte WocheDiese Woche
Kein Rangdaten für die vergangene Woche
Die Daten für diese Woche sind nach der Registrierung kostenlos verfügbar.
So zeigen Sie die Daten für die aktuelle Woche bis zur vergangenen Stunde an.

Jetzt gratis registrieren und noch mehr erfahren!

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um uneingeschränkten Zugriff auf Rankings, Rezensionen, Ratings, Keywords und mehr zu erhalten.

App-Beschreibung

App เสียงแบบฝึกหัดสำหรับฝึกทักษะการฟัง-การพูด ออกเสียงโดย Native Speaker โดยใช้ร่วมกับหนังสือ "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน-แปล ภาษาอังกฤษ"

ฝึกฟัง-พูด จากบทสนทนาในชีวิตประจำวัน ฝึกอ่าน จากบทกลอน เนื้อเพลง ข่าว บทสนทนาในภาพยนตร์ ฝึกเขียน จากบทความเชิงสารคดี เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน

เชี่ยวชาญครบถ้วนทุกทักษะ เก่งภาษาอังกฤษในเล่มเดียว!

เนื้อหาภายในหนังสือ
=============
รวมเนื้อหาพื้นฐานทั้ง 5 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน แปล เพื่อให้คุณได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้ก้าวหน้าไปพร้อมกัน
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูหรือเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เน้นอธิบายอย่างละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจทีละ Step ก่อนที่จะขึ้นเนื้อหาใหม่ มีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย เพื่อทดสอบความเข้าใจท้ายเรื่อง นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกเทคนิคและข้อสังเกตต่างๆ เพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้องและสร้างพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

+ 20 หัวข้อสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน สำหรับฝึกทักษะการฟังพูดให้คล่องแคล่วจาก 3 แบบฝึกหัดทดสอบ
- ฝึกพูดตามเจ้าของภาษา
- ฟังประโยคภาษาไทยแล้วตอบเป็นประโยคภาษาอังกฤษ
- ฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษแล้วตอบคำถาม

+ 20 เรื่องจากเพลง หนัง กลอน และบทความ สำหรับฝึกทักษะเพื่อจับใจความได้อย่างถูกต้อง

+ เรียนรู้เทคนิคการเขียนที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับประโยค และ 5 Workshop หัวข้องานเขียนที่พบบ่อยและเทคนิคที่ทำให้งานเขียนน่าสนใจ

+ เทคนิคการแปลขั้นพื้นฐานที่จะทำให้คุณเข้าใจได้โดยง่าย และสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกทักษะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.misbook.com/
ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ App ได้ที่ http://www.misbook.com/app

writing skills language skills thailand language thai english mis thai language english writing thailändisch englosh speaking listening english english listening peaking

App Store-Optimierung

Welche Wörter werden bei der Suche nach einer App verwendet?
Die richtigen Keywords können dazu beitragen, dass eine App öfter gefunden wird, wodurch wiederum die Download-Zahlen und der Umsatz steigen. App Annie verfolgt Millionen von Keywords, wodurch Sie mehr Downloads für Ihre App generieren und ermitteln können, welche Keywords Ihre Konkurrenten nutzen.

Erfahren Sie mit App Annie alles über Millionen von Apps und die Entwicklungen in der App-Branche.