PeoPay

Publisher: Bank Pekao SA
Bewertung:
Preis: Gratis
Kompatibilität: iPhone & iPad

App Ranking-Verlauf

Zeigen Sie den Ranking-Verlauf von PeoPay in Deutschland an.
Der Ranking-Verlauf zeigt an, wie beliebt PeoPay im iOS App Store ist und wie sich dieser Wert im Lauf der Zeit entwickelt hat. Sie können das Abschneiden von PeoPay tages- und stundengenau für verschiedene Länder, Kategorien und Geräte nachverfolgen.
Download-Rang - iPhone - Deutschland
Letzte WocheDiese Woche
Kein Rangdaten für die vergangene Woche
Die Daten für diese Woche sind nach der Registrierung kostenlos verfügbar.
So zeigen Sie die Daten für die aktuelle Woche bis zur vergangenen Stunde an.

Jetzt gratis registrieren und noch mehr erfahren!

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um uneingeschränkten Zugriff auf Rankings, Rezensionen, Ratings, Keywords und mehr zu erhalten.

App-Beschreibung

Bankowość mobilna PeoPay dla klientów detalicznych i biznesowych korzystających z Pekao24 to wygodny dostęp do rachunków w Banku Pekao S.A oraz możliwość płacenia telefonem.

Część transakcyjna:
• procentowy lub kwotowy podgląd salda przed zalogowaniem
• dostęp do wszystkich posiadanych produktów i ich historii
• przelewy krajowe, zagraniczne i doładowania telefonów
• pożyczka gotówkowa oraz karta kredytowa „na klik”
• rozkładanie na raty spłaty transakcji kartą kredytową Elastyczną
• wymiana walut po preferencyjnych kursach
• wyszukiwarka w historii operacji, przelew z historii operacji i przelew zwrotny
• podsumowania wydatków w podziale na kategorie
• kalendarz płatności zaplanowanych
• wgląd w aktywa na rachunkach maklerskich w DM Pekao, przelew na rachunek własny z rachunku inwestycyjnego
• sprawdzenie historii operacji kont regularnych funduszy Pekao TFI
• zarządzanie kartami debetowymi do rachunków

Część płatnicza:
• logowanie i zatwierdzanie operacji 4-cyfrowym kodem PIN, odciskiem palca (Touch ID) lub skanem twarzy (Face ID)
• płacenie w internecie przez skanowanie kodu QR
• płacenie w internecie bezpośrednio z rachunków walutowych (jak kartą wielowalutową)
• Transakcje BLIK:
– szybkie i wygodne płatności w sklepach stacjonarnych oraz internetowych
– internetowe płatności bez konieczności ponownego użycia kodu
– wypłaty gotówki z bankomatów i terminali z logo BLIK
– wpłaty gotówki we wpłatomatach z logo BLIK
• natychmiastowe przelewy na numer telefonu do użytkowników PeoPay
• skanowanie kodu QR lub numeru rachunku np. z faktur do przelewu krajowego
• dodawanie karty Banku Pekao do Apple Pay bezpośrednio z aplikacji

Uwaga! Możliwość korzystania z aplikacji wymaga aktywacji usługi Pekao24 w oddziale Banku.

W aplikacji jest możliwość zmiany języka na angielski lub ukraiński. Przed zalogowaniem możesz obejrzeć demo podstawowych funkcji. Więcej informacji znajdziesz na www.pekao.com.pl.

---
PeoPay mobile banking for retail and business customers using Pekao24 enables convenient access to Bank Pekao S.A. accounts and possibility of paying by phone.

Transaction part:
• percentage or amount balance view before login
• access to all accounts of the customer and their history
• domestic and foreign transfers, telephone top-ups
• cash loan and credit card with just a click
• repaying transactions made by Elastyczna credit card in instalments
• currency exchange at preferential rates
• transaction history search
• transfer directly from history of operations and return transfer
• summary of expenses divided into categories
• possibility of rearranging the display order of products or hiding some of them
• calendar of scheduled payments
• insight into assets on brokerage accounts in DM Pekao, transfer to own account from the investment account
• checking the history of operations of Pekao TFI fund regular accounts
• debit cards management

Payment part:
• login and transaction authorization with 4-digit PIN, fingerprint (Touch ID) or face scan (FaceID)
• internet payments with QR code scan
• internet payments directly from foreign-currency accounts (similar to multi-currency card payments)
• BLIK Transactions:
- quick and convenient payments in stationery or internet stores
- internet payments without the necessity to use code again
- cash withdrawals from ATMs and terminals with BLIK logo
- cash deposit in ATMs with deposit option marked with BLIK logo
• instant transfers directly to telephone number to PeoPay users
• scanning QR code or account number e.g. from invoice for the domestic transfer
• adding your Bank Pekao card to Apple Pay directly from application

Application available in Polish, English or Ukrainian language. Before logging in you can also see application demo, which contains basic functions. More information available at www.pekao.com.pl.

bank pekao blik android pay pay online oay pay app okpay the bay pay pays pay cash sa bankers bank finder netbank bak the bank bank chaabi perfekte selfie bsn

App Store-Optimierung

Welche Wörter werden bei der Suche nach einer App verwendet?
Die richtigen Keywords können dazu beitragen, dass eine App öfter gefunden wird, wodurch wiederum die Download-Zahlen und der Umsatz steigen. App Annie verfolgt Millionen von Keywords, wodurch Sie mehr Downloads für Ihre App generieren und ermitteln können, welche Keywords Ihre Konkurrenten nutzen.

App-Rezensionen und -Bewertungen

Find out what users think of PeoPay by reading the reviews and checking the rating.
4.5
124 Bewertungen

Erfahren Sie mit App Annie alles über Millionen von Apps und die Entwicklungen in der App-Branche.