Start Test

Publisher: Batkhaan Davaakhuu
Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis: Gratis
Kompatibilität: iPhone & iPad

App Ranking-Verlauf

Zeigen Sie den Ranking-Verlauf von Start Test in Deutschland an.
Der Ranking-Verlauf zeigt an, wie beliebt Start Test im iOS App Store ist und wie sich dieser Wert im Lauf der Zeit entwickelt hat. Sie können das Abschneiden von Start Test tages- und stundengenau für verschiedene Länder, Kategorien und Geräte nachverfolgen.
Download-Rang - iOS - Deutschland
Letzte WocheDiese Woche
Kein Rangdaten für die vergangene Woche
Die Daten für diese Woche sind nach der Registrierung kostenlos verfügbar.
So zeigen Sie die Daten für die aktuelle Woche bis zur vergangenen Stunde an.

Jetzt gratis registrieren und noch mehr erfahren!

Melden Sie sich jetzt kostenlos an, um uneingeschränkten Zugriff auf Rankings, Rezensionen, Ratings, Keywords und mehr zu erhalten.

App-Beschreibung

ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТАД БЭЛТГЭХ ИЖ БҮРЭН ГАРЫН АВЛАГА - START TEST APPLICATION 


START Test application нь энэ төрлийн бусад апп-уудтай харьцуулахад шалгалтад бэлдэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагыг тооцон зөвхөн тест агуулаад зогсохгүй мэргэжлийн заавар зөвлөгөө, ангилал, төлөвлөгөө бүхий төрөл бүрийн сэдэвчилсэн хичээл, хэрэгцээт материал, хууль, дүрэм, журам, загвар, маягт, эх сурвалжуудыг НЭГ ДОР багтаасан бөгөөд:

1. Монгол Улсын төрийн алба: Төрийн албаны шалгалтын тухай дүрэм, журам, заавар, анкет, маягт, хичээл
2. Монгол Улсын төрийн байгууллагууд, тогтолцоо
3. Мэргэжлийн ангилал бүхий системчлэгдсэн 50 гаруй хууль, дүрэм, журам, заавар
4. Шалгалт: Төрийн албаны шалгалтын жишгээр хугацаатай горимд шалгалт өгөх, алдаа, үр дүн, авсан оноогоо харах, асуултын дараалалд чөлөөтэй шилжих
5. Хичээл: Хууль, Монгол хэл бичиг, Архив албан хэрэг хөтлөлт, Компьютер, IQ, Түүх нийгэм, Ярилцлага зэрэг шалгалтын сэдэв тус бүрээр ангилсан хичээлийн бааз.
6. Тест: Хууль, Монгол хэл, Монгол бичиг, Компьютер, Архив, албан хэрэг хөтлөлт, IQ болон бусад нийт 4,000 гаруй тестийн санд асуултын дараалалд чөлөөтэй шилжих, асуултаа сонгож хариуах, тестийн тоо, оноо, үр дүнгээ харах зэргээр дасгал ажиллах боломж
7. Шалгалтын хуваарь: Төрийн албаны зөвлөлөөс зарласан шалгалтын мэдээллийг цаг алдалгүй авах
8. Шинэчлэлт хүлээн авах, үр үнгээ харах хувийн булан зэрэг агуулгатай. 

Давуу тал, ач холбогдол:

• Мэргэжлийн ангилал бүхий системчлэгдсэн бүлэг, дэд бүлэг, дараалал
• Тухайн утсан дээр хугацаагүй, хязгааргүй ашиглах боломж
• Нэг удаа төлбөр төлөх буюу тухайн утас, төхөөрөмжөөс устсан тохиолдолд өмнөх кодоор дахин сэргээх, дараа дараагийн шинэчлэлт хөгжүүлэлтийг үнэ төлбөргүй авах зэрэг техникийн шийдэлтэй.
• Хууль эрх зүйн мэдлэгээ дээшлүүлэх, төрийн албанд ажиллах мэдлэг, чадвараа ахиулахад туслах мэдлэг, мэдээлэлтэй болох
• Апп авсан хүн бүр үнэ төлбөргүй зөвлөгөөг онлайнаар авах
• Шалгалтад бэлтгэх танхимын сургалтад хамрагдах бол апп авсан төлбөрийн хэмжээгээр хөнгөлөлттэй үнээр суралцах зэрэг боломжтой.

START Test appliation - Таны амжилтын гараа

alba тест

App Store-Optimierung

Welche Wörter werden bei der Suche nach einer App verwendet?
Die richtigen Keywords können dazu beitragen, dass eine App öfter gefunden wird, wodurch wiederum die Download-Zahlen und der Umsatz steigen. App Annie verfolgt Millionen von Keywords, wodurch Sie mehr Downloads für Ihre App generieren und ermitteln können, welche Keywords Ihre Konkurrenten nutzen.

Erfahren Sie mit App Annie alles über Millionen von Apps und die Entwicklungen in der App-Branche.