Erfolgreichste Apps

Search for any app

Swedbank Latvija

Publisher: Swedbank
Preis: Gratis
Bewertung:
Kompatibilität: iPhone & iPad

App Ranking-Verlauf

Der Ranking-Verlauf zeigt an, wie beliebt Swedbank Latvija im Deutschland.

App Store ist und wie sich dieser Wert im Lauf der Zeit entwickelt hat. Sie können das Abschneiden von Swedbank Latvija tages- und stundengenau für verschiedene Länder, Kategorien und Geräte nachverfolgen.

Jetzt gratis registrieren und noch mehr erfahren!

App Store-Optimierung

Ermitteln Sie perfekte Keywords für sämtliche Apps da draußen und finden Sie heraus, wie sich die Position einer App für die maßgeblichen Keywords im Laufe der Zeit verändert.

App-Rezensionen und -Bewertungen

Sammeln Sie wichtiges Nutzer-Feedback, indem Sie App-Rezensionen und -Rankings analysieren. Suchen Sie nach Version, Land und Zeitraum, um Bugs aufzuspüren, Vorschläge umzusetzen und Ihre App zu verbessern.

Empfehlungen

Finden Sie heraus, wann und wo Apps in den unterschiedlichen App Stores an einem Tag, in einem Land, auf einem Gerät oder in einer Kategorie gelistet waren.

App-Beschreibung

Radīta, lai tavu ikdienas bankas pakalpojumu izmantošanu padarītu ērtu un vienkāršu.

Gan privātie, gan biznesa klienti var lietotnē viegli apskatīt savu kontu atlikumus un izrakstus, izmantot logrīku konta atlikuma apskatei, pārvaldīt savas kartes, saņemt mobilos paziņojumus, pieslēgties internetbankai bez atkārtotas autorizēšanās un piekļūt citām bankas pakalpojumu iespējām. Ar Swedbank lietotni var veikt visu veidu maksājumus, tostarp Apple Pay un maksājumus, izmantojot tālruņa numuru. Privātie klienti var sekot līdzi saviem izdevumiem un ienākumiem rīkā “Mans budžets” un sākt veidot uzkrājumus ar “Krājrīka” palīdzību, savukārt korporatīvie klienti var piekļūt savam miniterminālim un pārvaldīt to.

Drošība
Vienmēr aizsargā savu ierīci, veicot ekrāna bloķēšanu. Nesaglabā citu personu biometrijas datus savā ierīcē.

Atgriezeniskā saite
Mēs varam radīt lieliskus risinājumus, pateicoties tam, ka tu pastāsti mums par savām idejām un sniedz atsauksmes. Aicinām to darīt lietotnē, nospiežot uz “Uzraksti atsauksmi” sadaļā “Kontakti”.

Personas datu apstrāde
Rūpes par tavu personas datu integritāti ir mūsu prioritāte. Mēs vēlamies, lai tu zinātu, kāpēc un kādus personas datus vācam, kā tos izmantojam, un lai tu būtu informēts par savām iespējām to kontrolēt. Plašāka informācija par to, kā mēs rīkojamies ar personas datiem, ir atrodama mūsu interneta vietnē www.swedbank.lv.

Created to make your everyday banking convenient & easy.

Both private & business customers can easily view their account balances & statements in app, use widget to check account balance, manage their cards, receive push notifications, enter internet bank without second login & access other banking features. Swedbank app provides all types of payments, including Apple Pay & payments by phone number. Private customers can track their expenses & income in “My Budget” tool & start saving with Easy saver; corporate customers can access & manage their Smart terminal.

Safety & Security
Protect your device with a screen lock at all times. Do not save biometric data of others on your device.

Feedback
We‘re able to create great solutions because you give us ideas & feedback. Please provide it in app by clicking “Send us feedback” in Contacts tab.

Processing of Personal Data
Protecting the integrity of your personal data is our top priority. We want you to know why & what personal data we collect, how we use it & inform you about the control you have over it. More info in regards on how we handle personal data can be found on our website www.swedbank.lv.

Создано, чтобы использование вами повседневных банковских услуг сделать удобнее и проще.

И частные, и бизнес-клиенты могут в приложении легко просматривать остатки своих счетов и выписки с них, использовать виджет для просмотра остатка счета, управлять своими картами, получать мобильные уведомления, подключаться к интернет-банку без повторной авторизации и получать доступ к возможностям, предоставляемым другими банковскими услугами. С приложением Swedbank можно осуществлять платежи всех видов, в том числе Apple Pay и платежи с использованием номера телефона. Частные клиенты могут следить за своими расходами и доходами с помощью инструмента «Мой бюджет» и начать создавать накопления с помощью «Накопителя», в свою очередь, корпоративные клиенты могут получить доступ к своему мини-терминалу и управлять им.

Безопасность
Всегда используйте блокировку экрана. Не сохраняйте в своем смартфоне биометрические данные других лиц.

Ваши отзывы
Размещайте свои оценки и отзывы о приложении в разделе «Контакты».

Обработка персональных данных
Обеспечение безопасности ваших персональных данных является нашей приоритетной задачей. Мы хотим, чтобы вы знали, какие персональные данные мы собираем, в каких целях их используем и как вы можете управлять доступом к ним. Более подробная информация об этом представлена на сайте swedbank.lv

App Store-Optimierung

Welche Wörter werden bei der Suche nach einer App verwendet? Die richtigen Keywords können dazu beitragen, dass eine App öfter gefunden wird, wodurch wiederum die Download-Zahlen und der Umsatz steigen. App Annie verfolgt Millionen von Keywords, wodurch Sie mehr Downloads für Ihre App generieren und ermitteln können, welche Keywords Ihre Konkurrenten nutzen.

App-Rezensionen und -Bewertungen

Erfahren Sie, was Benutzer von Swedbank Latvija halten, indem Sie die Rezensionen lesen und die Bewertungen anzeigen.

3.2

5 Bewertungen

Erfahren Sie mit App Annie alles über Millionen von Apps und die Entwicklungen in der App-Branche.