Top Apps

Search for any app

ABC-Klubben

Publisher: Natur & Kultur
Price: 4.21 USD

App Rank History

Check out the download rank history for ABC-Klubben in United States.

Rank History shows how popular ABC-Klubben is in the Google Play, and how that’s changed over time. You can track the performance of ABC-Klubben every hour of every day across different countries, categories and devices.

Discover More After Free Registration!

App Store Optimization

Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter.

App Reviews and Ratings

Get important user feedback by exploring App Reviews and Ratings. Slice and dice by version, country, and date range, to discover bugs, track suggestions and improve your app.

Featured

Find out when and where apps have been featured in the different app stores for any day, country, device and section.

App Description

I ABC-klubben, Den magiska kulan, får man träna bokstavskännedom, ljudanalys, ordavkodning och att sätta ihop bokstäver till ord. En del barn känner nog igen bilderna och övningarna från skolan. ABC-klubben är ett väl spritt läromedel i läs- och skrivinlärning för förskoleklass–årskurs 3.
ABC-klubben består av barnen Asta, Bea och Cesar. I appen ber de spelaren om hjälp med att samla magiska kulor. Kulorna som spelaren samlar ihop byts in mot bokstäver. Med hjälp av bokstäverna kan spelaren läsa de hemliga meddelandena i klubbrummet.

Appen är indelad i sju nivåer med ökande progression. När en nivå är avklarad låses nästa nivå upp.

Appen innehåller:
Alfabetet. Här tränas kopplingen mellan bokstavsformen och bokstavsnamnet.
Hitta ordet. Här tränas ordbilder (automatisering av småord som och, hej, den, det, kan, inte).
Ljudjakt. Klicka på bilder där ljudet ingår.
Vad hör du? Här tränas ljudanalys (att kunna dela upp ett ord i olika ljud).
Skriv. Här tränas koppling ljud och bokstav samt syntes (att kunna sätta ihop bokstäver till ord).

© 2014 Natur & Kultur, Stockholm
Projektledare: Eva Postrup
Idé och produktionsledare: Åsa Böhme/Happie
Utvecklare: Extransit
Grafisk form: Kari Wahlström/KariDesign
Illustratörer: Nathalie Uppström och Catharina Nygård
Röst: Elisabet Carlsson
Barnröster: Isabelle, Lucas och Stella
Jingel: Johan Eckman
Ljudstudio: Visuellt Ljud
Ljudeffekter: Visuellt Ljud/www.freesfx.co.uk/www.soundbible.com
Läseböckerna om ABC-klubben är skrivna av Mats Wänblad.

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app? The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of ABC-Klubben by reading the reviews and checking the rating.

0

0 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.