آموزش زبان جدید

Publisher: DisMedia Team
Rating:
Price: Free

App Rank History

Check out the download rank history for آموزش زبان جدید in United States.
Rank History shows how popular آموزش زبان جدید is in the Google Play app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of آموزش زبان جدید of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - Google Play - United States
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

اصطلاحات کامل انگلیسی به همراه معادل های فارسی


نرم افزاری دارای بیشمار اصطلاح،عبارات و تکیه کلامهای عامیانه و رایج زبان انگلیسی


در این برنامه شما اصطلاحات زیادی را به همراه معادل فارسی آن یاد خواهید گرفت.


با کمک این برم افزار میتوانید به خود کمک کنید تا راحت تر زبان انگلیسی را بیاموزید و بصورت محاوره زبان یاد بگیرید.


شما می توانید با صرف زمان کوتاهی در روز اصطلاحات را مطالعه نمایید و در مدت زمان کوتاهی توانایی لازم برای صحبت کردن به زبان محاوره را بیاموزید و کلی اصطلاح انگلیسی یاد بگیرید. یکی از مزایای برنامه نشان دادن اصطلاحات در اعلانات برنامه است که به کمک آن میتوانید بهتر اصطلاحات و عبارات انگلیسی را یادآوری کنید.

No keywords has been found...

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of آموزش زبان جدید by reading the reviews and checking the rating.
3.3
8 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.