فارمینو

Publisher: Pharmino
Rating:
Price: Free

App Rank History

Check out the download rank history for فارمینو in United States.
Rank History shows how popular فارمینو is in the Google Play app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of فارمینو of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - Google Play - United States
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

راه حلی آسان برای ارتباط با داروخانه ها و دسترسی سریع تر به محصولات غیر دارویی و تجهیزات پزشکی.


کمترین هزینه را برای محصولات مورد نیاز خود پرداخت نمایید


تسهیل در یافتن داروهای کمیاب و ارسال نسخه شما به صدها داروخانه عضو فارمینو


جستجو و آگاهی از تداخلات شدید و احتمالی بین داروها


مشاوره آنلاین با داروسازان و به منظور شناخت بیشتر داروهای تجویز شده


محصولات غیر دارویی مورد نیاز خود را در کوتاهترین زمان ممکن درب منزل تحویل بگیرید

No keywords has been found...

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of فارمینو by reading the reviews and checking the rating.
4.2
20 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.