Top Apps

Search for any app

Cẩm nang cờ tàn

Publisher: Touch To Learn
Price: 2.77 USD

App Rank History

Check out the download rank history for Cẩm nang cờ tàn in United States.

Rank History shows how popular Cẩm nang cờ tàn is in the Google Play, and how that’s changed over time. You can track the performance of Cẩm nang cờ tàn every hour of every day across different countries, categories and devices.

Discover More After Free Registration!

App Store Optimization

Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter.

App Reviews and Ratings

Get important user feedback by exploring App Reviews and Ratings. Slice and dice by version, country, and date range, to discover bugs, track suggestions and improve your app.

Featured

Find out when and where apps have been featured in the different app stores for any day, country, device and section.

App Description

"Cờ tướng tàn cuộc" có thể nói là cuốn sách gối đầu giường của tất cả các kỳ thủ từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp. Một kỳ thủ có tinh thông khai cuộc đến đâu, trung cuộc tinh tế như nào nhưng nếu không nắm rõ các hình cờ tàn căn bản trong cuốn sách này có thể dẫn đến những kết quả đáng tiếc. Đánh một ván cờ từ khai cuộc, trung cuộc rất hay nhưng đến hình cờ thắng như Xe thắng Mã 2 Sĩ, Xe Mã thắng Xe 2 Sĩ,... lại không biết cách dứt điếm dẫn đến ván cờ hoà đáng tiếc. Hay như Mã 2 Tượng về cơ bản thủ hoà được với đơn Xe, nhưng không biết vị trí đứng tất nhiên để thua một cách không đáng.

Phần mềm này được tổng hợp từ cuốn "Cờ tướng tàn cuộc" của NXB Liên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam nhằm giúp các bạn yêu cờ dễ đọc các hình cờ tàn và lại rất dễ nhớ, một công đoạn quan trọng trong chặng đường luyện tập cờ tướng để vượt qua chính bản thân.

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app? The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of Cẩm nang cờ tàn by reading the reviews and checking the rating.

0

0 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.