Kiểm dịch y tế

Publisher: VNPT Group
Rating:
Price: Free

App Rank History

Check out the download rank history for Kiểm dịch y tế in United States.
Rank History shows how popular Kiểm dịch y tế is in the Google Play app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of Kiểm dịch y tế of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - Google Play - United States
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

Ứng dụng “Kiểm dịch y tế” chuyên dành cho các Kiểm dịch viên, nhằm giảm tải quy trình xử lý Tờ Khai Báo Y Tế cho khách nhập cảnh vào Việt Nam tại các cửa khẩu.
Sử dụng ứng dụng “Kiểm dịch y tế” giúp Kiểm dịch viên:

- Sử dụng smart phone chụp tờ khai giấy, gửi thông tin lên hệ thống xử lý bóc tách dữ liệu tự động.
- Kiểm soát tình trạng dịch bệnh của khách nhập cảnh đến cơ quan chức năng có liên quan.
- Quản lý dữ liệu tập trung, thuận tiện phân tích xử lý dữ liệu và đưa ra các quyết định phù hợp để phòng và chống dịch.

y tế

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of Kiểm dịch y tế by reading the reviews and checking the rating.
3.0
10 ratings
No reviews for this app...

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.