vnEdu Connect

Publisher: VNPT Group
Rating:
Price: Free

App Rank History

Check out the download rank history for vnEdu Connect in United States.
Rank History shows how popular vnEdu Connect is in the Google Play app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of vnEdu Connect of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - Google Play - United States
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

vnEdu Connect là ứng dụng tiện ích dành cho Phụ huynh Học sinh trên hệ sinh thái Mạng Giáo dục Việt nam - vnEdu giúp kết nối giữa Phụ huynh Học sinh và Nhà trường. Ứng dụng cho phép Phụ huynh cập nhật tức thời thông tin của con em mình tại nhà trường. Cụ thể:
- Xem thông báo của nhà trường
- Xem tin nhắn của nhà trường
- Xem điểm chi tiết, điểm tổng kết của con
- Xem điểm danh, thời khóa biểu của con
- Và nhiều tính năng hữu ích khác sẽ được cập nhật định kỳ trong thời gian tới.
Hotline CSKH: 18001260

phụ huynh ket qua tiêu điểm kết quả tin tiêu điểm học tập vnzoom ha noi địa điểm hoc tap sở kiều tin tieu diem ketqua diem tmt đọc báo bao viet conn

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of vnEdu Connect by reading the reviews and checking the rating.
4.0
2,332 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.