Top Apps

Search for any app

Kort Og BBR

Publisher: WintherConsult
Price: 1.10 USD

App Rank History

Check out the download rank history for Kort Og BBR in United States.

Rank History shows how popular Kort Og BBR is in the Google Play, and how that’s changed over time. You can track the performance of Kort Og BBR every hour of every day across different countries, categories and devices.

Discover More After Free Registration!

App Store Optimization

Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter.

App Reviews and Ratings

Get important user feedback by exploring App Reviews and Ratings. Slice and dice by version, country, and date range, to discover bugs, track suggestions and improve your app.

Featured

Find out when and where apps have been featured in the different app stores for any day, country, device and section.

App Description

Kort Og BBR viser autoritative grunddata fra Bygnings- og Bolig-registret (OIS) og Danmarks Topografiske Kortværk.

Funktioner:
- Med kun enkelt klik kan du se husdata ved opslag i BBR.
- En adresse kan let fremsøges både ved indtastning eller kortsøgning.
- BBR-forsyningen viser Danmarks autoritative kortværk (SDFE-styrelsen).
- Der kan zoomes ind/ud for let grafisk fremsøgning af adresse.
- GPS funktionen kan fremsøge en adresse baseret på din position.
- Der kan panoreres / søges ved hjælp af stednavne.
- Flere kortværk kan vises; Kort25, Flyfoto, Matrikelkort, og Topografiske kort.
- Højdekurver og matrikler / skel kan overlejres på kortene.

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app? The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of Kort Og BBR by reading the reviews and checking the rating.

0

0 ratings

Rigtig god app til at finde data på huse, når man skal søge bolig.

Jul 12, 2020

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.