Top Apps

Search for any app

IS/STAG Mobile

Publisher: Vývojáři IS/STAG
Price: Free

App Rank History

Check out the download rank history for IS/STAG Mobile in United States.

Rank History shows how popular IS/STAG Mobile is in the Google Play, and how that’s changed over time. You can track the performance of IS/STAG Mobile every hour of every day across different countries, categories and devices.

Discover More After Free Registration!

App Store Optimization

Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter.

App Reviews and Ratings

Get important user feedback by exploring App Reviews and Ratings. Slice and dice by version, country, and date range, to discover bugs, track suggestions and improve your app.

Featured

Find out when and where apps have been featured in the different app stores for any day, country, device and section.

App Description

Aplikace je určena pro studenty a vyučující škol používajících IS/STAG.

Hlavní funkce pro studenty:
- Zobrazení rozvrhových akcí
- Zobrazení studovaných předmětů a jejich stav (zápočet, zkouška, data, zkoušející...)
- Zobrazení zkouškových předmětů a možnost jejich zápisu a odzápisu
- Zobrazení jídelníčku (pouze pro studenty ZČU)
- Zobrazení notifikací

Hlavní funkce pro vyučující:
- Zobrazení rozvrhových akcí
- Možnost posílání hromadného e-mailu studentům (používá nativního emailového klienta v telefonu)
- Zápis známek jednotlivým studentům (pokud má učitel práva pro zápis známek)
- Zobrazení jídelníčku (pouze pro vyučující ZČU)
- Zobrazení notifikací

Podporované školy:
- Západočeská univerzita v Plzni

Aplikace by měla být funkční (používají IS/STAG, neotestováno) i na:
- Akademie výtvarných umění v Praze
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- Moravská vysoká škola Olomouc
- Ostravská univerzita
- Slezská univerzita v Opavě
- Technická univerzita v Liberci
- Univerzita Hradec Králové
- Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
- Univerzita Pardubice
- Univerzita Palackého v Olomouci
- Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
- Vysoká škola PRIGO

Návrhy, problémy s aplikací či pochvaly je možné posílat na adresu vyvoj-mobil@service.zcu.cz.

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app? The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of IS/STAG Mobile by reading the reviews and checking the rating.

0

0 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.