Top Apps

Search for any app

Albert ABC

Publisher: eEducation Albert AB
Price: Free

App Rank History

Check out the download rank history for Albert ABC in United States.

Rank History shows how popular Albert ABC is in the Google Play, and how that’s changed over time. You can track the performance of Albert ABC every hour of every day across different countries, categories and devices.

Discover More After Free Registration!

App Store Optimization

Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter.

App Reviews and Ratings

Get important user feedback by exploring App Reviews and Ratings. Slice and dice by version, country, and date range, to discover bugs, track suggestions and improve your app.

Featured

Find out when and where apps have been featured in the different app stores for any day, country, device and section.

App Description

Albert ABC är en pedagogisk app som lär yngre barn att läsa och skriva på ett enkelt, roligt och pedagogiskt sätt. Appens innehåll är speciellt framtaget för barn mellan tre och nio år, och grundar sig i läroplanen för lågstadiet.
ABC-klubben består av karaktärerna Asta, Bea och Cesar. I appen ber de spelaren om hjälp med att samla magiska kulor. Kulorna som spelaren samlar ihop byts in mot bokstäver. Med hjälp av bokstäverna kan spelaren läsa de hemliga meddelandena i klubbrummet.
Med Albert ABC får barnet träna bokstavskännedom, ljudanalys, ordavkodning och att sätta ihop bokstäver till ord. I appen får ni tillgång till:
- Alfabetet. Här tränas kopplingen mellan bokstavsformen och bokstavsnamnet.
- Hitta ordet. Här tränas ordbilder (automatisering av småord som och, hej, den, det, kan, inte).
- Ljudjakt. Klicka på bilder där ljudet ingår.
- Vad hör du? Här tränas ljudanalys (att kunna dela upp ett ord i olika ljud).
- Skriv. Här tränas koppling ljud och bokstav samt syntes (att kunna sätta ihop bokstäver till ord).
Ladda ner appen nu och se vad Albert kan göra för just ditt barn!

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app? The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of Albert ABC by reading the reviews and checking the rating.

0

0 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.