Top Apps

Search for any app

Skolstil 3 - skrivprogram

Publisher: Karin Ohlis Firma
Price: 5.99 USD
Compatibility: iPhone & iPad

App Rank History

Check out the download rank history for Skolstil 3 - skrivprogram in United States.

Rank History shows how popular Skolstil 3 - skrivprogram is in the iOS, and how that’s changed over time. You can track the performance of Skolstil 3 - skrivprogram every hour of every day across different countries, categories and devices.

Discover More After Free Registration!

App Store Optimization

Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter.

App Reviews and Ratings

Get important user feedback by exploring App Reviews and Ratings. Slice and dice by version, country, and date range, to discover bugs, track suggestions and improve your app.

Featured

Find out when and where apps have been featured in the different app stores for any day, country, device and section.

App Description

Skolstil 3 fungerar som Skolstil 2, det är endast talsyntesen som ändrats.

iOS talsyntes istället för Acapela talsyntes.

Under "Inställningar" kan du välja den talsyntes som passar bäst: Inställningar>Allmänt>Hjälpmedel>Tal>Röster
.
Det går även att ändra uttal: Inställningar>Allmänt>Hjälpmedel>Tal>Uttal 

Skolstil är ett enkelt skrivprogram och ett bra vektyg för att skriva sig till läsning.
När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Talsyntes läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken (inte kommatecken). Färgmarkering av ord när hela texten läses upp.

Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig att skriva för hand.
Det är enkelt att göra och skriva ut övningsblad med hjälplinjer för handskrivningsövningar.
Skrivanvisning visar skrivriktning på bokstäver och siffror.
Skriv ut färdiga övningsblad med hjälplinjer. Varje rad inleds med en bokstav med pilar som visar skrivriktning.

Dela textfiler och Pdf-filer med andra installerade appar, t.ex. Evernote, Dropbox, Google Drive.

Öppna textfiler i Skolstil 3 från andra appar.
Filer som sparas från Skolstil 3 blir unika med en tidstämpel i filnamnet.

Infoga en bild från bildarkiv eller kamera.
(Endast i iPad).
Bilden lägger sig överst i dokumentet.
Det går bara att lägga in en bild.
Första bilden raderas om ny bild läggs in.
"Kortkommandon" måste vara aktiverat.
(Inställningar>Allmänt>Tangentbord>Kortkommandon)

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app? The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of Skolstil 3 - skrivprogram by reading the reviews and checking the rating.

0

0 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.