Букви Цифри Цветове

Publisher: Dana Israel
Rating: Not rated yet
Price: Free
Compatibility: iPhone & iPad

App Rank History

Check out the download rank history for Букви Цифри Цветове in United States.
Rank History shows how popular Букви Цифри Цветове is in the iOS app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of Букви Цифри Цветове every hour of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - iOS - United States
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

Букви, Цифри, Цветове Безплатно. Българските Букви, Цифри, Цветове. Безплатна игра за деца, която помага за разпознаване на български букви, български цифри и български цветове.

Забавно съчетаване на букви, звуково разпознаване и игра на памет. Отличен начин да научите българската азбука лесно. Тази безплатна версия с реклами е напълно оборудвана и включва всички български букви, цифри и цветове. Забавна игра за деца да се учат. Играта е отлична и образователна.

Как да играем?
Първо кликнете на темата: български букви, български цифри или български цветове
Има четири образователни игри
* Съчетаване според цвят – Децата избират карти със съответен символ и цвят. Различните цветове помагат за съчетаването на буквите.
* Съчетаване при еднакъв цвят – По-високо ниво на трудност. Всички карти са еднакъв цвят. Детето ги съчетава само според идентификацията на буквата. Избери карти със съответни символи – без помощта на цвета на картата.
* Звуково разпознаване – Детето кликва на буквата от дадените възможности. Кликни на символът, чието име е зададено.
* Игра на памет – Забавна игра на памет с букви. Намери чифтовете като отваряш само по една карта.

Играта помага на деца в предучилищна възраст да научат българските букви, българските цифри и българските цветове. След завършване на екран се появява анимация. Когато продължим на следващия екран получаваме подарък. След пет подаръка получаваме трофей и продължаваме към следващото ниво. Следващото ниво има няколко повече карти.
Децата обичат игрите.
Убедени сме, че ще обикнете тази игра и ще се учите от нея.
Изтеглете тази безплатна версия и се наслаждавайте.
Пишете ни за предложения или коментари
Екипът We Play We Learn

Предучилищни,предучилищна, предучилищно, български език, букви, цифри, цветове, безплатно, деца, дете, букви, АБВ, азбука, игра, игри, памет, игра на памет, образование, четене

danya learn bulgarian игр dana игра бегать

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.