Droneeksamen

Publisher: Capitano AS
Rating: Not rated yet
Price: 8.99 USD
Compatibility: iPhone & iPad

App Rank History

Check out the download rank history for Droneeksamen in Sweden.
Rank History shows how popular Droneeksamen is in the iOS app store, and how that’s changed over time. You can track the performance of Droneeksamen every hour of every day across different countries, categories and devices.
Download Rank - iOS - Sweden
Last WeekThis Week
No rank data for last week
This weeks data is available for free after registration.
To see this weeks data up to the last hour.

Discover More After Free Registration!

Sign up for free and get unlimited access to rankings, reviews, ratings, keywords and more.

App Description

Flygere og fartøysjefer for droner i godkjent RPAS-kategori 2 og 3 (RO2 og RO3) må bestå teorieksamen til Luftfartstilsynet. Selve prøven kan gjennomføres ved alle trafikkstasjoner som drives av Statens vegvesen. Eksamen gjennomføres elektronisk. Det er utarbeidet flervalgsspørsmål som har 4 alternative svar, der bare ett av svaralternativene er korrekt. For å oppnå bestått må kandidaten ha minimum 75 % rette svar.

Med denne appen kan du øve deg på spørsmål som er lik de du vil få på teorieksamen hos Statens vegvesen. Appen har INGEN ekstrakostnader og du får tilgang til alle spørsmålene for alltid.

Appen dekker et representativt utvalg av spørsmål som blir gitt på teorieksamen, og det anmerkes at Luftfartstilsynets spørsmål og svaralternativer kan ha en helt annen ordlyd enn det du finner i appen.

Appen inneholder:
· Prøver i spesifikke moduler
· Prøveeksamen lik den man tar hos Statens vegvesen
· Liste med viktige forkortelser
· Resultater fra tidligere prøver

Vi tar forbehold om eventuelle feil i appen.

uav prove

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app?
The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.