Top Apps

Search for any app

FEIA Детско Развитие

Publisher: FEIA OOD
Price: 1.99 USD
Compatibility: iPhone & iPad

App Rank History

Check out the download rank history for FEIA Детско Развитие in United States.

Rank History shows how popular FEIA Детско Развитие is in the iOS, and how that’s changed over time. You can track the performance of FEIA Детско Развитие every hour of every day across different countries, categories and devices.

Discover More After Free Registration!

App Store Optimization

Track top keywords for every app out there, as well as how an app’s search position is trending over time for the keywords that matter.

App Reviews and Ratings

Get important user feedback by exploring App Reviews and Ratings. Slice and dice by version, country, and date range, to discover bugs, track suggestions and improve your app.

Featured

Find out when and where apps have been featured in the different app stores for any day, country, device and section.

App Description

Да бъдеш родител е огромно щастие и отговорност.
Приложение FEIA Детско развитие е разработено съвместно с екип лекари, психолози и педагози, за да бъде в помощ на родителите при отглеждането на техните деца.
Не се лутайте в хилядите страници специализирана литература за детско развитие, не харчете излишни пари за много думи и малко информация. Доверете се на FEIA – тя е само на клик разстояние.
Бъдете модерен родител и използвайте интерактивните възможности, които FEIA предоставя, по всяко време и навсякъде.
FEIA Детско развитие проследява най-важните моменти от развитието на вашето дете през първите 5 години от живота му. Съдържанието е структурирано по месеци, което позволява на родителите да следят лесно развитието на детето и да подбират подходящи ласки, игри и методи за възпитание. Интерфейсът предоставя възможност за отбелязване на постигнатите резултати.
Активен родител
Ролята на родителите за умственото, емоционалното и физическото развитие на детето до навършване на 5 годишна възраст е определяща. Социалните навици и възпитанието започват да се формират още от първите месеци. Раздел „Активен родител“ помага в подбирането на подходящи игри и занимания, съобразени с конкретната възраст на детето. Ще откриете разпределени по месеци важни напътствия и съвети, активности и игри, стимулиращи интелектуалното, двигателното и емоционалното развие на вашето дете. Ще се научите последователно да прилагате подходящи методи за възпитание и да общувате с вашето растящо дете.
Говорете с лекаря ако
Редовните консултации с педиатъра са изключително важни, за да бъде проследено правилно ли протича развитието на детето. В секция „Говорете с лекаря ако“ ще откриете по месеци активностите, за чието усвояване трябва да следите. Това ще помогне да формулирате правилно въпросите си към вашия лекар. Ако забележите, че детето не се справя с някои от посочените умения, изпитва сериозни затруднения или забравя вече наученото, може да обсъдите притесненията си с педиатъра.
Ежедневни дейности
Докато расте детето променя своето отношение към ежедневните дейности, които извършва заедно с родителите си – къпане, хранене, преобличане, приспиване. В секция „Ежедневни дейности“ ще откриете по месеци какви трябва да бъдат неговите реакции към рутинните активности и в каква степен то може самостоятелно да участва в тях. Това дава възможност да се проследи умственото, емоционалното и физическото развитие да детето.
Координация
Опити за координация на движенията у детето ще забележите от самото начало – например поднасянето на ръчички към устичката. С всеки изминал месец двигателната способност се променя и координацията се подобрява, а с помощта на тази секция родителите имат възможност по месеци да проследят развитието ѝ у своето дете.
Себеизразяване
През различните периоди на своя растеж, детето дава различни сигнали, с които показва какво иска и как се чувства - дали е щастливо, гладно, раздразнено или му се спи. По начина, по който то изразява себе си, родителите могат да проследят неговото емоционално развитие.
Социални умения
Социалните умения на детето се проявяват още от първите месеци, когато започва да гука игриво и да забелязва шумове. Постепенно и с помощта на родители, детето започва да общува с заобикалящия го свят, да взаимодейства с хора и свои връстници, да забелязва предмети, да проявява предпочитания към вкусове, миризми и игри. В секция „Социални умения“ родителите ще получат информация какви социални умения трябва да очакват и настърчават у своето дете, съобразно възрастта му по месеци.
Приложение FEIA Детско развитие не замества редовните визити при педиатъра на детето. Не се притеснявайте ако то не извършва някое от описаните в приложението действия. Важна е общата тенденция в развитието му. Ако детето не е усвоило описаните умения или имате притеснения, че не усвоява част от тях, консултирайте се с педиатър.

App Store Optimization

What words do people use when trying to find an app? The right keywords can help an app to get discovered more often, and increase downloads and revenue. App Annie tracks millions of keywords so you can get more downloads for your app, and understand what keywords your competitors are using.

App Reviews and Ratings

Find out what users think of FEIA Детско Развитие by reading the reviews and checking the rating.

0

0 ratings

Learn everything about millions of apps and what’s happening in the app industry with App Annie.